English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מועדון סטודנטים
מועדון גמלאים

חמישה שלבי טביעה
קרן בר חוה, ד"ר, ורועי כץ, רו"ח
<< לקריאת המאמר
שכירותו בצידו
ישי כהן, רו"ח ומשפטן וענת דואני רו"ח
<< לקריאת המאמר
נפחתה הרשמה לקורס "בודק שכר מוסמך" | 2.11.15-18.1.16


עדכון בנושא תובענה ייצוגית נגד רשות המסים בגין חיובי שע"מ


חוזר מס הכנסה מס' 8/2015 – קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.


שינוי בהתנהלות מול המייצגים בעניין מועדי הדיווח והתשלום


חוק מס ערך מוסף (תיקון 51 והוראת שעה) תשע"ה 2015


רשימת כתובות המיילים של אנשי הקשר ברשות המסים


נוהל גילוי מרצון - בקשה להארכת תקופת הניסיון של הוראת השעה בנוגע לבקשה אנונימית


דוח מיוחד של רואה חשבון לצורך בקשת הלוואה מקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה


רשות המסים תחדל לחייב ריבית והצמדה על סכום העסקאות במע"מ ותחזור לחייב רק בגין המס נטו לתשלום


החוק לאיסור הלבנת הון – חובת זיהוי לרואי חשבון ולעורכי דין – כניסה לתוקף מספטמבר 2015


הזמנת ציבור רואי החשבון להשתתף בפילוט ניהול תקין


הטלת עיקולים והפעלת צעדי אכיפה טרם הגעת דרישות חוב לנישומים/עוסקים


שינוי בפורמט‏ תעודות‏ רשם ‏החברות ‏והשותפויות


הודעה בדואר אלקטרוני למייצגים - התרעה לפני הטלת עיצום כספי או קנס איחור​


לשכת רו"ח מארחת את ד"ר חיים שפירא - דוקטור למתמטיקה ומומחה לחשיבה אסטרטגית בהרצאתו: "תורת המשחקים - חשיבה אסטרטגית"
תמונות מהאירוע

<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים