English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים

הטבה נולדה
אורנה צח-גלרט, רו"ח
<< לקריאת המאמר


החזר למייצגים של תשלומים לשע"מ בגין התקופה פברואר 2005 - פברואר 2007


תווי שי לחברי לשכת רו"ח לראש השנה תשע"ז
המתנה שכל אחד אוהב לקבל

השתלמויות מקצועית מטעם מועצת רואי חשבון ללא עלות


דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ של ה -15.9.16 (מוסלמים ודרוזים)


צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות בביטוח הפנסיוני במשק - קו חם לרואי החשבון | מנורה מבטחים


שאלון הבחינה ופתרונו - יסודות הביקורת - מועד אביב 2016


המצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2017 - הנחיות מעודכנות למילוי דוח מילולי


פורסם תקן ביקורת 119
עדכון נוסחי דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים

עדכונים מוועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי


סרטון סיכום כנס אילת 2016


החלה ההרשמה לקורס מיסוי מקרקעין | 14.11-19.12.16


חבר לשכה מוזמן לצרף מתמחה ליום עיון בו הוא משתתף - ללא עלות


המהלך לביטול העיצומים (דוחות 126/856 לשנת 2015) הושלם וכל העיצומים בוטלו


עדכונים מוועדת המסים: ביטול עיצומים כספיים בגין דוחות 126/856 לשנת המס 2015 | שדרוג רשת המייצגים


פניית חטיבת הביקורת בחשב הכללי למשרדי רו"ח לבדיקת ההתחשבנות עם ספקים שהינם משרדי רו"ח


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים