English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מועדון סטודנטים
מועדון גמלאים

קבלו תכנון כולל
הרצל פטל, רו"ח פרופ, טל פטל ויפעת פטל-רייך רו"ח
<< לקריאת המאמר
פורסמה הצעת תקן ביקורת להארכת תוקף תקני ביקורת 104, 107 ו-109
להערות ותגובות הציבור עד 25.12.15

הקלות לעסקים הפעילים באזור ירושלים בעקבות המצב הביטחוני


הצעה לתיקונים לתקני חשבונאות ממשלתיים
לתגובות עד 15.12.15

שאלון הבחינה ופתרונו - ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות | קיץ 2015
כשרות לסטודנטים מצ"ב הפיתרון להורדה ללא תשלום

תיקון תקנות רואי חשבון תשע"ו - 2015


נוסח דוח מיוחד בדבר תיקון ליקויים שעלו במסגרת דוח ביקורת לגבי העסקת עובדי שמירה, אבטחה, נקיון והסעדה בהתקשרויות עם משרדי ממשלה


עדכון שאלוני רואי החשבון במאגר רשות החברות הממשלתיות - עד ליום 29/10/2015


קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד מרכז, כותב שאלות בבחינה ורפרנט בבחינות מועצת רואי חשבון


נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) התשע"ה - 2014


קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מעמ מס הכנסה וניכוים לשנת המס 2016


חידוש פוליסת ביטוח בריאות


שאלון הבחינה ופתרונו - חשבונאות פיננסית מתקדמת - מועד אביב 2015
כשרות לסטודנטים מצ"ב הפיתרון להורדה ללא תשלום

עדכון בנושא תובענה ייצוגית נגד רשות המסים בגין חיובי שע"מ


חוזר מס הכנסה מס' 8/2015 – קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.


שינוי בהתנהלות מול המייצגים בעניין מועדי הדיווח והתשלום


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים