English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים

הטבה נולדה
אורנה צח-גלרט, רו"ח
<< לקריאת המאמר
המצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2017 - הנחיות מעודכנות למילוי דוח מילולי


פורסם תקן ביקורת 119
עדכון נוסחי דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים

עדכונים מוועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי


סרטון סיכום כנס אילת 2016


החלה ההרשמה לקורס מיסוי מקרקעין | 14.11-19.12.16


חבר לשכה מוזמן לצרף מתמחה ליום עיון בו הוא משתתף - ללא עלות


המהלך לביטול העיצומים (דוחות 126/856 לשנת 2015) הושלם וכל העיצומים בוטלו


עדכונים מוועדת המסים: ביטול עיצומים כספיים בגין דוחות 126/856 לשנת המס 2015 | שדרוג רשת המייצגים


פניית חטיבת הביקורת בחשב הכללי למשרדי רו"ח לבדיקת ההתחשבנות עם ספקים שהינם משרדי רו"ח


מהלך ‏מרוכז‏ לחידוש ‏אישורי סעיף 46 לפקודת ‏מס‏ הכנסה


קורס חדש! היבטים כלכליים ומיסויים בתכנון פנסיוני | 6.9.16-6.12.16


צילומי ווידאו, מצגות וחומר רקע של המושבים המקצועיים מכנס השנתי ה-34 באילת | 3-7.7.16


אי הטלת עיצום כספי בביקורת מרחוק של הממונה על נותני שירות עסקי עד ליום 2.9.16


השתלמות לימודי תעודה לחברים במרחב חיפה והצפון ובסניף נצרת והעמקים בנושא: דירקטורים | 2.11.16
ההרשמה החלה

חוברת מטריית המידע - גיליון מספר 62 | ספטמבר 2016
הזמנות תתקבלנה במשרדי הלשכה לא יאוחר מיום 20.8.16 , בצירוף תשלום.

<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים