English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מועדון סטודנטים
מועדון גמלאים

שותפות שוטפת
ארז שגיב, עו"ד ורו"ח ויגיל בלזר, עו"ד ורו"ח
<< לקריאת המאמר
רשימת אנשי קשר - פקיד שומה כפר סבא


שרות חוזרים ללקוחות החברים - מנוי לשנת 2015


אורכה למועד הגשת בקשות להסדרי המעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל


דרישות בנק הפועלים בנושא עיסקאות BTB


פרסומים של תקני ביקורת חדשים
למידע נוסף..

קורס חדש בנושא חוק מע"מ לחברי מרחב חיפה והצפון וסניף נצרת והעמקים | 17.2.15-19.4.15


ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 - שנת 2015


חוות דעת רואה חשבון על חלקים מדוח ביצוע בדבר מימוש תמיכות חד-פעמיות לפעילות ספציפית


דמי חבר לשנת 2015 - השתתפות בהגרלה


שינויים בהליך הגשת הבקשות לתמיכה


כתובת רו"ח ככתובת למשלוח בחברה


פתיחת תיבות דואר אלקטרוני מחלקתיות במשרדי רשות המסים


חשבשבת דוס - רישום התוכנה לשנת 2014
הקלה לנישומים שיבחרו להחליט להשתמש בתוכנה חשבשבת דוס לשנה נוספת

שאלון הבחינה ופתרונו - ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות
כשרות לסטודנטים מצ"ב הפיתרון להורדה ללא תשלום

המועדון הפיננסי מזמין למפגש בנושא: ה- CFO כשומר סף בתאגיד – אורות אדומים: התפתחויות ועדכונים | 10.12.14 | 16:30| בית הלשכה
המפגש הינו ללא עלות ולחברים בלבד, מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום

<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים