English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים

"שכחו" את השערוך
טארק דיביני, עו"ד ורו"ח
<< לקריאת המאמר
הדח"צ והשכ"ט
נעם כהן, טלי היימן חן, מוסקוביץ, דניאל לוי
<< לקריאת המאמר


דוח מילולי חדש - רשות התאגידים


בקשות לקבלת רשיון וחברות בלשכה


פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר "התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים"
ההצעה פורסמה להערות ולתגובות הציבור עד יום 10.8.17.

נפתחה המערכת של רשות המסים לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת 2016


פורסמה הצעת תקן סקירה בדבר תיקון תקן סקירה 1 - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"


הקלטות המושבים המקצועיים ומצגות מכנס עמותות ומלכ"רים | 25.5.17 | כפר המכביה


הקלטות המפגשים ומצגות מסדרת מפגשים רפורמת המס בחוק ההסדרים 2017-2018 - מורה נבוכים


בקשות לחברות בלשכה


SAVE THE DATE כנס עשור לרשות התאגידים | 10.7.17


הבהרה לגבי חתימת הנישום על דו״ח מס 2016 שידור דוחות 2016 על ידי מייצג במערכת האינטרא-נט או האינטרנט


השתלמות לרואי חשבון מטעם מועצת רו"ח: דירקטריון החברה, ממשל תאגידי ורמת הקריאות של הדוחות הכספיים | ממצאים בקשר עבודת רואה החשבון המבקר בחברות ציבוריות | הטיפול בחובות בעיתיים במערכת הבנקאית | 26.6.17
ההשתתפות הינה ללא עלות, אך נדרשת הרשמה מראש

בקשות לקבלת רשיון וחברות בלשכה


פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים"
ההצעה פורסמה להערות ולתגובות הציבור עד יום 2.7.17.

פתיחת המערכת של רשות המיסים לשידור דוחות שנתיים של יחידים


נוהל הפקדת תשלומים סוציאליים למסתננים


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים