English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> מאמר  >> מאמרים ופרסומים דף הבית       
   
 
 
ניכוי הוצאות רכב - דרך הטכנולוגיה
(3835 צפיות)    |  03/05/2010  |  יואל רטנר, עו"ד ורו"ח
(3 מדרגים)


לדעת הכותב, רשות המיסים נוהגת איפה ואיפה בנושא שווי הרכב וניכוי הוצאות רכב תוך פגיעה בזכויות חלק גדול מהנישומים
גילוי נאות - כותב מאמר זה הינו יזם השותף בחברת SAVETAX שפיתחה יומן רכב ממוחשב, המודד ומדווח על נסיעות עסקיות ופרטיות.

בסוגיית שווי רכב וניכוי הוצאות רכב, רשות המיסים המאוחדת חובשת "שני כובעים", האחד של מס הכנסה והשני של מע"מ.

הייתכן?


מע"מ מאפשר לנישום להוכיח את יחס הנסיעות העסקיות לעומת כלל הנסיעות ברכב. דהיינו להבדיל בין נסיעה עסקית ונסיעה פרטית וע"י כך לנכות מס תשומות מהוצאות אחזקת הרכב לפי אחוז הנסיעות העסקיות בפועל. אם הנישום אינו יכול להוכיח את אחוז הנסיעות המדויק ניתן לדרוש לנכות מס תשומות בגין הוצאות אחזקת הרכב בשני אופנים. אם מרבית הנסיעות ברכב הן נסיעות עסקיות ניתן לנכות 66.67% מס תשומות ואם מרבית הנסיעות ברכב הן נסיעות פרטיות ניתן לנכות 25% מס תשומות.

מס הכנסה אינו מאפשר להוכיח את יחס הנסיעות העסקיות לעומת כלל הנסיעות ברכב. במקרה זה נישומים עצמאיים ועובדים שמקבלים רכב צמוד ממעסיקם, שעיקר נסיעותיהם ברכב נסיעות עסקיות משלמים עשרות אלפי ₪ תשלומי מס עודפים כל שנה. ראויה לציון העובדה שכבר משנת 1995, בתקנות מס הכנסה קיימת תקנה שמחייבת להתקין התקן אלקטרוני שיוכל למדוד מרחק נסיעה, זמן נסיעה דלק וכו'. התקנה הנ"ל לא נחתמה ע"י שר האוצר מעולם, אך לצורך מע"מ מכשיר אלקטרוני כזה הוא הוכחה מעולה ליחס הנסיעות העסקיות והפרטיות ברכב.

הפיתרון הטכנולוגי להפרדת סוג הנסיעות ברכב, נסיעות עסקיות או פרטיות הוא יומן "רכב ממוחשב".


לאור האמור לעיל, נשאלת השאלה, כיצד ייתכן שברשות המסים קיימות שתי יחידות - מס הכנסה ומע"מ - המתייחסות באופן שונה לחלוטין לאפשרות הוכחה של אופן השימוש ברכב (עסקי ופרטי) ?
דוגמא נוספת היא ה"חלמאות" של רשות המיסים בסוגיית ניכוי הוצאות רכב.

בחודש נובמבר 2009 אישרה ועדת הכספים של הכנסת שינוי בתקנות ניכוי הוצאות רכב. כיום, 5 חודשים לאחר מכן, השינוי בתקנות לא בוצע ולא נעשה כל פרסום רשמי ומחייב ברשומות.
למרות זאת רשות המיסים בחרה לפרסם את השינוי בתקנות ניכוי הוצאות רכב בפרסום "פרטי", בדברי ההסבר בחוברת הניכויים שפורסמה על ידי רשות המיסים לשנת 2010.

הייתכן שרשות המסים תעקוף את פרסום שינוי התקנה ברשומות, תפרסם פרסום "תחליפי", תערוך שומות מס בניגוד לתקנות, ותיתן העדפה לחלק מהנישומים בהכרה בניכוי הוצאות רכב ?

להערכתי, אם השינוי בתקנות ניכוי הוצאות רכב היה מפורסם ברשומות, היו מוגשים לבית המשפט העליון בג"צים רבים. הבג"צים היו מוגשים בגין העיוות בהכרה בניכוי הוצאות רכב, של נישומים שעיקר נסיעותיהם ברכב נסיעות עסקיות. לנישומים מסוימים (בעיקר למוניות ומורי נהיגה) נתנו הטבות מהותיות בהכרה בניכוי הוצאות רכב ( 77.5% - 90% מהוצאות הרכב מותרות בניכוי) ואילו נישומים רבים שעיקר השימוש ברכבם עסקי, לא קיבלו את ההטבות הנ"ל. נישומים אלה נשארו "תקועים" בכך שרק 45% מהוצאות הרכב מותרות בניכוי.

לסיכום, דעתי היא שרשות המיסים נוהגת איפה ואיפה בנושא שווי הרכב וניכוי הוצאות רכב ובניגוד לכללי מינהל תקין תוך פגיעה בזכויות חלק גדול מהנישומים. רק מבחן אמיתי של המצב הקיים בבג"ץ, יוכל לשנות את ההתנהלות המוזרה הזו.
דרג מאמר זה:
1
2
3
4
5


לרשימת המאמרים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים