לאתר לשכת רואי חשבון בישראל לאתר חשבי שכר בלשכת רואי חשבון

English
צור קשר | מפת האתר
המוסד לסקירת עמיתים | אתר לשכת רואי החשבון
 >> תשובה לשאלה  >> שאלות מקצועיות דף הבית   חשבי שכר      
   
 
שאלה | דיני עבודה | 23/06/2009
עובדת בהריון שהתפטרה אחרי שיצאה חופשת לידה:
1. האם מגיע לה פיצויים?
2. האם תוכל לקבל, לאחר חופשת הלידה, אבטלה מביטול לאומי?עובדת בהריון שהתפטרה אחרי שיצאה חופשת לידה:
1. האם מגיע לה פיצויים?
2. האם תוכל לקבל, לאחר חופשת הלידה, אבטלה מביטול לאומי?


תשובה מאת עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

1. פיצויים לעובדת שהתפטרה אחרי שיצאה לחופשת לידה:

לפי סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים: "התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה - יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים..."

כלומר, יש למלא שני תנאים על מנת שיראו התפטרותה של עובדת כפיטורים:

א. ההתפטרות צריכה להיעשות בתוך תשעה חודשים מיום שילדה.

ב. מטרת ההתפטרות - טיפול בילדה של העובדת.

אמנם, על עובדת רובץ הנטל להוכיח שהתפטרותה מהעבודה היתה על מנת לטפל בילדה, אך לפי הפסיקה קיימת בדרך כלל חזקה (שהמעביד רשאי לסתור אותה), שזו אכן מטרת התפטרותה.

נקבע בפסיקה שאין בכוונת הביטוי "על מנת לטפל בילד" לתאר מצב בו כל זמנה של האם העובדת יוקדש לטיפול בילד. גם אם לאחר התפטרותה החלה לעבוד בעבודה המאפשרת לה שהות ארוכה יותר, משמעותית, עם הילד תוך טיפול בו, עדיין תיחשב כמי שהתפטרה "על מנת לטפל בילד". כך גם אם החלה, לאחר התפטרותה, לעבוד מספר שעות דומה במקום עבודה חדש הקרוב משמעותית למקום מגוריה. הקרבה הפיסית של מקום העבודה החדש מאפשרת לאם העובדת להיות זמינה במקרה הצורך לטפל בילדה ביתר קלות.

כלומר, אם התפטרה העובדת סמוך ללידה, והחלה לעבוד במקום עבודה אחר בתנאי עבודה דומים למקום העבודה בו עבדה עד מועד התפטרותה מבחינת היקף משרה, שעות עבודה, מרחק פיסי מהבית וכו', רשאי המעביד הראשון לסתור את טענתה שהתפטרה על מנת לטפל בילדה.

לאחר שענתה העובדת על התנאים שבסעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, תיחשב התפטרותה כפיטורים.

לעניין תקופת עבודתה ורציפות עבודתה של העובדת, הפסקה בעבודה בתקופת חופשת הלידה אין בה כדי להפסיק את הרציפות בעבודה. כך לפי חוק פיצויי פיטורים: "לענין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת... חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד". חופשת הלידה ניתנת לעובדת לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים. כלומר, בחישוב תקופת העבודה על המעביד לכלול את חופשת הלידה.

ומכאן, ככל עובד המפוטר, תיקבע זכאותה לפיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים. כלומר, אם השלימה שנת עבודה אצל המעביד וכו'.


2. זכאות לדמי אבטלה:

בשלב ראשון, על העובדת להשלים את תקופת האכשרה הנדרשת לעניין דמי אבטלה. כמו כן עליה להירשם ולהתייצב בלשכת שירות התעסוקה.

לפי סעיף 166(ב) לחוק הביטוח הלאומי, "מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה". כלומר, עצם ההתפטרות לצורך הטיפול בילדה אינו מזכה את העובדת שהתפטרה בדמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים מיום שהתפטרה.

ברם, לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות בסעיפים 6 או 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח. סעיפים אלו דנים במצבים של מצב בריאות לקוי, הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות שביחסי העבודה שבהן לא ניתן לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו.

כלומר, אם יעלה בידי העובדת לשכנע את המוסד לביטוח לאומי שהתפטרותה היתה מוצדקת, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא תקופת המתנה. אם התפטרותה של העובדת היתה בשל אופי העבודה או תנאי עבודה שאינם מתאימים לטיפול בילד כמו שעות עבודה ארוכות מאוד, משמרות לילה, משרה מפוצלת, מרחק מביתה וכו', תוכר בדרך כלל התפטרותה כמוצדקת והיא תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.אודות המשיב:
Use more opportunity to payday loans by these days.


לרשימת השאלות

התשובות ניתנות כשירות לגולשי האתר, ללא אחריות מצד הלשכה או מי מטעמה כלפי השואל או כלפי צד ג'

הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים