הקריטריונים לקבלת תלושים לימי עיון ללא תשלום:

חבר המצטרף ללשכה במהלך 6 חודשים מקבלת הרישיון (גם הזמני) יקבל 12 תלושים
התקפים לשנתיים (3 תלושים לכל חצי שנה)

חבר המצטרף ללשכה לאחר 6 חודשים מקבלת הרישיון (גם הזמני) יקבל 6 תלושים
התקפים לשנתיים (3 תלושים לכל שנה)

לאתר לשכת רואי חשבון