English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> חדשה  >> חדשות ועדכונים דף הבית       
   
 
פורסם תקן ביקורת 119   |  24/07/2016
עדכון נוסחי דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים

 

הרינו להודיעכם כי פורסם תקן ביקורת 119 בדבר "תיקון תקני ביקורת 99 ו-108 בדבר הנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון המבקר על דוחות כספיים ותיקונים עקיפים".

תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים שהדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2016 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

בנוסף תקן הביקורת, פורסמו נוסחים לדוגמה של דוח רואה החשבון המבקר בשפה האנגלית והערבית כשירות לחברי הלשכה. נוסחים אלה אינם מהווים חלק מתקן הביקורת.

מכתב מזכיר הכבוד

קישור לפרסומים האמורים
לרשימת חדשות ועדכונים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים