English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> חדשה  >> חדשות ועדכונים דף הבית       
   
 
הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-85 של הלשכה   |  29/09/2016
האסיפה תיערך ביום שני, ו' בחשון תשע"ז, 7.11.16, בשעה 15:30 אחה"צ, באולם האודיטוריום "תמר" בבית לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב.
 חברות וחברים יקרים,
 
 
הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה
                        
הננו מתכבדים בזה להזמינכם לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה-85 של הלשכה.
 
האסיפה תיערך ביום שני, ו' בחשון תשע"ז, 7.11.16, בשעה 15:30 אחה"צ, באולם האודיטוריום "תמר" בבית לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב.
 
להלן סדר היום של האסיפה:
 
1.       דין וחשבון הנשיא.
2.       דין וחשבון הוועד המרכזי.
3.       דין וחשבון גזבר כבוד.
4.       דין וחשבון יושב ראש בית הדין.
5.       דיון בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה בתאריך 31.12.2015.
6.       אישור הצעת התקציב לשנת 2016.
7.       דיון בדוח הוועד.
8.       מינוי בעלי תפקידים:
          א.      השלמה וצרוף חברים בבית הדין.
          ב.       רואה חשבון מבקרים ללשכה.
 
אם בשעה היעודה לפתיחת האסיפה (15:30) לא יהיו נוכחים באולם האסיפה, בגופם, חברים בעלי זכות הצבעה המהווים 5% מכלל חברי הלשכה, אזי, בהתאם לתקנה 29 לתקנון, תידחה האסיפה לשעה 16:00 ותתקיים באותו מקום, ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
 
 
 
 
ה ו ד ע ו ת
 
1.       הוועד המרכזי מציע את המינויים כדלקמן:
 
          א.      השלמה להרכב בית הדין - ערכאה ראשונה
 
                   חברים:      יצחק אלרון, חיים אסיאג, ראובן אשכנזי, ענת בביץ, טלילה ברגמן,
יעקב גולדמן, מישל גזי, שמואל דחוח-הלוי, אורי הולצמן, דוד הלדנברג, עדו ולנשטיין, אבנר וקסלבאום, מיכה לזר, יוסף מאיר, ניר מנדל,
אבי נוימן, שניאור סימינובסקי, רוחמה סלמן, מיכאל סמואל, דני סרנת, דוד רג'ואן, שמואל רוזנבלום, ארנון רצקובסקי, אליעזר שפלר,
אריה שרוני, רן שרמן.
         
          ב.       השלמת הרכב בית הדין - ערכאת ערעור
 
                   חברים:      משה אהרוני, מיכה ארד, טובה הילמן.               
 
          ג.       הוועד המרכזי מציע למנות מחדש את משרד פריידקס ושות' כרואי החשבון המבקרים של הלשכה (סעיף 87 לתקנון הלשכה).
 
2.       זכות ההצבעה מותנית בתשלום ללשכה של כל חוב אשר מועד פרעונו חל לפני מועד האסיפה (לעניין זה ייראו כחובות, גם דמי חבר שלא נפרעו עד למועד האסיפה).
 
          חברים אשר ביום האסיפה טרם מלאו 6 חודשים רצופים לחברותם בלשכה אינם רשאים להצביע באסיפה.
 
3.       עם הגיעך למקום האסיפה נא לפנות למזכירות הלשכה, להרשמה ולקבלת כרטיס להצבעה בהרמת ידיים.
 
4.       באם תידרש באסיפה הצבעה חשאית, תמונה ועדת קלפי כמפורט בתקנון הלשכה.
 
 
הערה: דוח הוועד המרכזי, הדוחות הכספיים והתקציב יועלו לאתר הלשכה בכתובת:
בכבוד רב,בשם הוועד המרכזי
מנחם רהב, רו"ח
סגן נשיא ומזכיר כבוד
 
 לרשימת חדשות ועדכונים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים