טקס הענקת רשיונות רואה חשבון
מטעם מועצת רואי חשבון

 ותעודות חבר לשכה
מטעם לשכת רואי חשבון

2017

 
שיתקיים ביום שלישי, י"א בשבט התשע"ז 7.2.17 בשעה 16:00
ב"מרכז הקונגרסים" (בנייני האומה), אולם "אוסישקין" ירושלים