03.06.2018

משתלמים באילת - כנס יוני

לפרטים נוספים >
01.07.2018

משתלמים באילת - כנס יולי

לפרטים נוספים >
10.06.2018

ערב עיון בנושא: תיקון חקיקה בסעיף 64 "חברת בית", פסיקה עדכנית, הוראות ביצוע והחלטות מיסוי

לפרטים נוספים >
12.06.2018

השתלמות מיוחדת - הוראות ניהול ספרים

לפרטים נוספים >
12.06.2018

יום עיון בנושא המאבק בהון השחור, אחריות פלילית של רואי החשבון וממשקי רואה החשבון המייצג מול הבנק

לפרטים נוספים >
13.06.2018

הרצאה בנושא: ירושלים טבורו של עולם - פולמוס יהודי - נוצרי - מוסלמי

לפרטים נוספים >
14.06.2018

מיני השתלמות בנושא: עומק וחיזוק היסודות בחוק מס ערך מוסף

לפרטים נוספים >
17.06.2018

ערב עיון בנושא: סוגיות פיננסיות ומיסוי בהיפרדות בני זוג

לפרטים נוספים >
18.06.2018

חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
18.06.2018

המועדון הפיננסי - ערב הגאלה המסורתי

לפרטים נוספים >
19.06.2018

השתלמות בנושא תקינה ישראלית בחשבונאות

לפרטים נוספים >
20.06.2018

מפגש בנושא: נותנים גז לכלכלה הישראלית - המועדון הפיננסי

לפרטים נוספים >
24.06.2018

ערב עיון בנושא: היבטי המס בראי היזם בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי לאור

לפרטים נוספים >
25.06.2018

יום עיון עם רמי אריה, עו"ד, רו"ח

לפרטים נוספים >
25.06.2018

המועדון הפיננסי - המותר והאסור בהתארגנות עובדים וסוגיות עדכניות בדיני עבודה

לפרטים נוספים >
28.06.2018

ערב עיון בנושא: מיסוי השכרת דירות מגורים

לפרטים נוספים >
08.07.2018

ערב עיון בנושא: חדשנות בביקורת

לפרטים נוספים >
12.07.2018

ערב עיון בנושא: אקטואליה בחוק מע"מ – חידושים, עדכונים ומבט קדימה...

לפרטים נוספים >
19.07.2018

ערב עיון בנושא: ערב שאלות ותשובות - מ"ה, מע"מ, מיסוי מקרקעין ודיני עבודה

לפרטים נוספים >
22.07.2018

ערב עיון בנושא: חידושים במיסוי שוק ההון

לפרטים נוספים >
24.10.2018

השתלמות לימודי תעודה בנושא: מע"מ

לפרטים נוספים >
כל האירועים >

מרחבים וסניפים