18.06.2018

חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
26.03.2018

ערב עיון בנושא עדכונים בחוק הביטוח הלאומי לרואי חשבון

לפרטים נוספים >
10.04.2018

אחריות פלילית של רו"ח וסוגיות מס בתכנון פרישה

לפרטים נוספים >
22.04.2018

ערב עיון בנושא מחירי העברה

לפרטים נוספים >
23.04.2018

השתלמות לימודי תעודה בנושא: תקינה חדשה בביקורת

לפרטים נוספים >
24.04.2018

ערב עיון בנושא ביקורת ניכויים בהיבט מס הכנסה והביטוח הלאומי

לפרטים נוספים >
24.04.2018

ערב תרבות - מיומנו של סוכן חשאי

לפרטים נוספים >
26.04.2018

מיסוי אמריקאי - קריאת דוחות, רפורמת המס, ומיסוי חברות LLC

לפרטים נוספים >
29.04.2018

ערב עיון בנושא ביקורת ניכויים בהיבט מס הכנסה והביטוח הלאומי

לפרטים נוספים >
06.05.2018

ערב עיון בנושא: היבטי מיסוי במכירת דירות מגורים והעברת מקרקעין אגבי שינוי מבנה בפטור ממס

לפרטים נוספים >
08.05.2018

ערב עיון - חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
10.05.2018

ערב עיון בנושא: חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
13.05.2018

ערב עיון בנושא: עסקאות

לפרטים נוספים >
16.05.2018

השתלמות לימודי תעודה בנושא: כלים תמחיריים ומימוניים בעבודתו של רואה החשבון

לפרטים נוספים >
17.05.2018

ערב עיון בנושא: נאמנויות - היבטי משפט ומיסוי

לפרטים נוספים >
27.05.2018

ערב עיון בנושא: דוחות מס אישיים 2017 – דגשים ופרקטיקה

לפרטים נוספים >
27.05.2018

ערב עיון בנושא חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
30.05.2018

השתלמות מיוחדת - הוראות ניהול ספרים

לפרטים נוספים >
25.06.2018

יום עיון עם רמי אריה, עו"ד, רו"ח

לפרטים נוספים >
כל האירועים >

מרחבים וסניפים