03.06.2018

משתלמים באילת

לפרטים נוספים >
03.05.2018

חוגגים ל"ג בעומר

לפרטים נוספים >
16.05.2018

כנס עמותות ומלכ”רים

לפרטים נוספים >
24.04.2018

ערב עיון בנושא ביקורת ניכויים בהיבט מס הכנסה והביטוח הלאומי

לפרטים נוספים >
24.04.2018

ערב תרבות - מיומנו של סוכן חשאי

לפרטים נוספים >
25.04.2018

בנושא לימוד חוקי המס המרכזיים במיסוי היחיד, תוך התייחסות לפסיקה חדשה ותיקוני חקיקה

לפרטים נוספים >
26.04.2018

מיסוי אמריקאי - קריאת דוחות, רפורמת המס, ומיסוי חברות LLC - ההרשמה נסגרה!

לפרטים נוספים >
29.04.2018

ערב עיון בנושא ביקורת ניכויים בהיבט מס הכנסה והביטוח הלאומי

לפרטים נוספים >
30.04.2018

ערב עיון בנושא מלכ"רים, עמותות וחברות לתועלת הציבור

לפרטים נוספים >
30.04.2018

ערב עיון בנושא חברות ארנק וסוגיות בביטוח הלאומי

לפרטים נוספים >
01.05.2018

השתלמות לימודי תעודה בנושא: מיסוי פנסיוני וקופות גמל לחברים בצפון

לפרטים נוספים >
01.05.2018

יום עיון בנושא התנהלות עמותות וחל"צ

לפרטים נוספים >
06.05.2018

ערב עיון בנושא: היבטי מיסוי במכירת דירות מגורים והעברת מקרקעין אגבי שינוי מבנה בפטור ממס

לפרטים נוספים >
08.05.2018

יום עיון בנושא העמקה בתפקידי מבקר הפנים ובדרכים לבחירת נושאי הביקורת ודרכי עבודה משלב בחירת הנושאים ועד הפקת הדוח הסופי

לפרטים נוספים >
08.05.2018

ערב עיון - חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
10.05.2018

ערב עיון בנושא: חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
13.05.2018

ערב עיון בנושא: עסקאות

לפרטים נוספים >
16.05.2018

השתלמות לימודי תעודה בנושא: כלים תמחיריים ומימוניים בעבודתו של רואה החשבון

לפרטים נוספים >
17.05.2018

ערב עיון בנושא: נאמנויות - היבטי משפט ומיסוי

לפרטים נוספים >
22.05.2018

המועדון הפיננסי - סוגיות ביחסי עבודה והייטק

לפרטים נוספים >
27.05.2018

ערב עיון בנושא: דוחות מס אישיים 2017 – דגשים ופרקטיקה

לפרטים נוספים >
27.05.2018

ערב עיון בנושא חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
28.05.2018

בנושא לימוד חוקי המס המרכזיים במיסוי היחיד, תוך התייחסות לפסיקה חדשה ותיקוני חקיקה

לפרטים נוספים >
30.05.2018

השתלמות מיוחדת - הוראות ניהול ספרים

לפרטים נוספים >
12.06.2018

יום עיון בנושא המאבק בהון השחור, אחריות פלילית של רואי החשבון וממשקי רואה החשבון המייצג מול הבנק

לפרטים נוספים >
18.06.2018

חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

לפרטים נוספים >
18.06.2018

המועדון הפיננסי - ערב הגאלה המסורתי

לפרטים נוספים >
25.06.2018

יום עיון עם רמי אריה, עו"ד, רו"ח

לפרטים נוספים >
כל האירועים >

מרחבים וסניפים