אירועים

אירועים

מיסוי עסקאות באינטרנט

יום עיון

מיסוי עסקאות באינטרנט

ערב העיון יחדד את כל ההיבטים המיסויים הקשורים בעולם העסקאות באינטרנט

20/02/2019
16:00
נצרת
לפרטים נוספים
מיצוי פוטנציאל עסקי וניהול סיכוני סייבר

יום עיון

מיצוי פוטנציאל עסקי וניהול סיכוני סייבר

ערב העיון מיועד לשכירים ועצמאים כאחד ויעסוק בשני תחומים: 1.      איך למצות את הפוטנציאל בעסק ובקריירה, ולהצליח 2.      ניהול סיכוני סייבר במשרדי רו"ח ובארגונים קטנים

14/04/2019
17:30
נתניה האורזים 10ב
לפרטים נוספים
מיסוי מוניציפאלי, ארנונה ומימון נדל

יום עיון

מיסוי מוניציפאלי, ארנונה ומימון נדל"ן - המועדון הפיננסי

המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום

26/02/2019
17:00
תל אביב - יפו מונטפיורי 1
לפרטים נוספים
חוות דעת, תכנוני מס חייבים בדיווח - 10.3.19

השתלמות

חוות דעת, תכנוני מס חייבים בדיווח - 10.3.19

מטרת ערב העיון: בשנים האחרונות הורחבה דרישת הדיווח והגילוי על ציבור הנישומים והמסייעים בהגשת דוחות, והוטלה חובת הודעה על שימוש בחוות דעת, או על ביצוע תכנון מס החייב בדיווח או נקיטת עמדת מיסוי החייבת בדיווח. בערב עיון זה נסקור את הוראות החקיקה הנוגעות בנושא, נעמוד על רשימת המקרים בהם יש לתת גילוי ולצרף דיווח, ועל הסנקציות הכרוכות באי קיום דרישות החוק.

10/03/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
לפרטים נוספים
מחירי העברה, היערכות שווי ותכניות עסקיות-17.3.19

השתלמות

מחירי העברה, היערכות שווי ותכניות עסקיות-17.3.19

מטרת ערב העיון: בערב עיון זה נסקור את השינויים הגדולים בתחומי מחירי ההעברה כתוצאה מפרויקט ה- BEPS של ארגון ה-OECD ואת יישומם בישראל, נעמוד על שיטות הערכת שווי של חברות ועסקים ונדון בהיבטים שונים בעריכת תכניות עסקיות, כשירות נוסף של רואה החשבון ללקוחותיו.

17/03/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
לפרטים נוספים
מיסוי יחיד - מענקי פרישה - 24.3.19

השתלמות

מיסוי יחיד - מענקי פרישה - 24.3.19

מטרת ערב העיון: הרצאה מקיפה על מיסוי התחום הסוציאלי, בקשר עם מענקי פרישה לעובדים, מיסוי קיצבאות והפטורים החלים בעת קבלת קיצבה, פריסת הכנסות ואובדן כושר עבודה.

24/03/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
לפרטים נוספים
שינויי מבנה ותיקון 242 לפקודת מ

השתלמות

שינויי מבנה ותיקון 242 לפקודת מ"ה - 7.4.19

מטרת ערב העיון: אחד הפרקים המורכבים בפקודת מס הכנסה הינו חלק ה2 לפקודת מס הכנסה, שעניינו כללי המיסוי החלים על שינויי מבנה, העברות נכסים, מיזוגים ופיצולים של תאגידים ואשר תוקן לאחרונה בתיקון מס' 242 ופתח אפשרויות שונות ומגוונות לשינויי מבנה בתאגידים. בערב עיון זה נסקור את עיקרי החוק ותינתן סקירה של התיקונים ששולבו בחלק ה2 לפקודה במסגרת תיקון 242 לפקודה בדגש על תכנון מס מושכל. כמו-כן נסקור את הנושא ביחס לשינויי מבנה שבהם קיימות השלכות לעניין חוק מיסוי מקרקעין, ובמיוחד לאור הגדרת "איגוד מקרקעין" וההגבלות הנוגעות בעניין בחלק ה2 ביחס לחברות המעורבות בשינויי המבנה.

07/04/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
לפרטים נוספים
סוגיות נבחרות במיסוי שכירות - 11.4.19

השתלמות

סוגיות נבחרות במיסוי שכירות - 11.4.19

מטרת ערב העיון: לסקור את היבטי המס השונים - מס הכנסה, מע"מ ומס שבח - על הכנסות מדמי שכירות, ובין היתר ביחס להשכרה למגורים קונבנציונלית ובשכירות קצרת טווח )באמצעות Airbnb ,)והשלכות על שבח מקרקעין.

11/04/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
לפרטים נוספים
חילופי מידע באמנות מס - 14.4.19

השתלמות

חילופי מידע באמנות מס - 14.4.19

מטרת ערב העיון: בעידן הנוכחי הסודיות הבנקאית וחשיפת המידע בעניין חשבונות פיננסיים כלפי רשויות החוק כבר אינם מוגנים באופן הרמטי. בערב עיון זה נסקור את מנגנוני חילופי המידע השונים הקיימים, באמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל, ואת מנגנוני ה-CRS וה-FATCA. כמו כן ננסה ללמוד על זוית הראיה בנושא של המערכת הבנקאית.

14/04/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
לפרטים נוספים
סוגיות נבחרות בחוק עידוד השקעות הון-7.3.19

השתלמות

סוגיות נבחרות בחוק עידוד השקעות הון-7.3.19

מטרת ערב העיון: להציג ולנתח היבטים שונים בנושא חוק לעידוד השקעות הון – הן בהיבט הטבות המס בשל מפעל טכנולוגי על סוגיו השונים, בהיבט עידוד בניית דירות להשכרה למגורים, ומן ההיבטים המעשיים לרואה החשבון המבקר. במסגרת ערב העיון נסקור את הערוצים העומדים לרשות הנישומים בבואם ליזום פעילות אשר תוכל להנות מהטבות חוק עידוד השקעות הון - מסלול ירוק/אישור מקדמי )רולינג(.

07/03/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
לפרטים נוספים
ביקורת חשבונות

יום עיון

ביקורת חשבונות

ערב העיון ישים דגש ליישום תקני הביקורת שהותקנו בשנים האחרונות ויבהיר את הנוהלים ליישומם הלכה למעשה במיוחד בחברות פרטיות.

05/03/2019
16:00
נצרת
לפרטים נוספים
דיני מכרזים - היבטים משפטיים יישומיים - המועדון הפיננסי

יום עיון

דיני מכרזים - היבטים משפטיים יישומיים - המועדון הפיננסי

המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום.

13/03/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטפיורי 1
לפרטים נוספים
מיסוי בינ

השתלמות

מיסוי בינ"ל - גופי שקופים ודוחות אמריקאיים - 3.3.19

מטרת ערב העיון: פסק הדין בביהמ"ש העליון בענין חברת יונו סימול ואח', הדגיש את בעיית כפל המס עימה נדרשים להתמודד תושבי ישראל המשקיעים בארה"ב באמצעות חברות LLC. בערב עיון זה נסקור את המצב הנוכחי בעקבות פסה"ד בעניין יונו סימול, את היבטי המיסוי החלים על תושבי ישראל העושים שימוש ב- LLC לצורך ביצוע השקעות בארה"ב, נבחן את השימוש בגופים שקופים לצורך השקעות בחו"ל ונעמוד על קריאה והכרה של דוחות מס אמריקאים.

03/03/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטפיורי 1
לפרטים נוספים
סיור במתקן התפלה חדרה

סיור במתקן התפלה חדרה

בואו לשמוע על משק המים, משבר המים ועל ענף התפלת מי ים , ללמוד על איכות המים ולסייר בשטח.

04/03/2019
10:00
חדרה
לפרטים נוספים