בטאון הלשכה – מרץ 2018

בטאון הלשכה – מרץ 2018

 

הבטאון המקצועי מספר אחת בישראל “רואה החשבון” נגיש עבורך, מכל מכשיר ובכל זמן: תוכן מעמיק, עדכני, מקצועי ומגוון בתחומי מסים ובתחום ראיית החשבון והחשבונאות. הכול על מס הכנסה, מע”מ, ביטוח לאומי, מיסוי בינלאומי, חידושים במנהל הציבורי, בפסיקה הפיסקלית, בחשבונאות ובניהול.

הצפיה בבטאון הינה לרואי חשבון חברי הלשכה בלבד.


 


לחצו לצפיה במהדורות קודמות של הבטאון