ספטמבר 2018

ברכות למינויים החדשים לראשי הוועדות המקצועיות וצוותי עבודה בלשכה 

חברים וחברות יקרים ,
אני שמחה לשתף אתכם במינויים החדשים של החברים שהתמנו לתפקידי יו”ר וסגני יו”ר, בוועדות המקצועיות של הלשכה.

לאחרונה בישרתי על מינויים של אלינה פרנקל רונן לסגנית, ממלאת מקום ומשנה לנשיאה, ועל סגני הנשיאה ליאת נויבירט, רענן קופ וחן שרייבר, וכן על חברת נשיאות – אורנה צח-גלרט.
אושרו לתפקיד מזכיר כבוד: אלינה פרנקל-רונן ולתפקיד גזבר כבוד: רגינה אונגר.

כעת, אני שמחה להודיע על מינוי יו”רים ומספר סגנים, שיובילו את עבודת הוועדות וצוותי עבודה, שהם הבסיס האופרטיבי להובלת תהליכים ושינויים העוסקים במקצוע ובמעמדנו המקצועי.

בנוסף לוועדות הקיימות הקמנו מספר צוותי עבודה חדשים לטיפול בנושאים חשובים נוספים, ששמנו למטרה להוביל בהם שינויים.

בראש הוועדות רואי חשבון ותיקים וצעירים, בעלי ניסיון בפעילות בלשכה וכאלה שזוהי הקדנציה הראשונה, מכל התפקידים, המגזרים והגילאים. המטרה היא לשלב, לגבש ולאחד את הידע הרב והניסיון המקצועי ולתרום להתפתחות המקצוע, להרחבת הידע והתמיכה.

יושבות ראש ויושבי ראש הוועדות, יובילו את הוועדות בשיתוף עם חברי הוועדות שיתרמו לעשייה הענפה. הרשימה המלאה הכוללת את כל חברי הוועדות תאושר ותתפרסם בהמשך.

אני מאחלת עשייה פורה ומוצלחת לכולנו וליו”רים של הוועדות וצוותי העבודה –

רו”ח אריה פונדק , יו”ר ראשות ועדת המסים.
רו”ח ועו”ד ליאת נויבירט-פייג – יו”ר ועדת הקשר עם מס ערך מוסף.
רו”ח אורנה צח-גלרט – יו”ר ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי.
רו”ח ארנון רצ’קובסקי – יו”ר המועצה המקצועית.
רו”ח אלינה פרנקל רונן – יו”ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה.
רו”ח ד”ר רענן קופ – יו”ר ועדת קשרי ממשל ורגולציה.
רו”ח יעל ג’רסי – יו”ר הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי.
רו”ח גידי בר זכאי – יו”ר פורום (במה) לבירור ובחינה של נושאי מס מזדמנים שונים.
רו”ח פרופ’ דן וייס – יו”ר הוועדה לבחינת עתיד המקצוע לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות.
רו”ח אימאן זועבי – יו”ר הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים.
רו”ח ניסים בן אלי – יו”ר הוועדה לענייני השכיר במגזר הציבורי.
רו”ח דפנה ברזילי – יו”ר ועדת ביקורת.
רו”ח טובה הילמן – יו”ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות ואח’)
ויו”ר הפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ולמלכ”רים.
רו”ח אלינה פרנקל רונן – יו”ר מערך השמה בלשכה עבור השכירים.
רו”ח איריס שטרק, רו”ח ועו”ד ליאת נויבירט-פייג – יו”ר משותפים – המרכז לבוררות וגישור – הוועד המנהל (בהמשך לנשיא שקדם).
רו”ח איריס שטרק – יו”ר צוות מול החשב הכללי לעניין מכרזים לרואי חשבון (בהמשך לנשיא שקדם).
רו”ח אלינה פרנקל רונן – יו”ר הועדה לבדיקת שינוי שיטת הבחירות.
רו”ח איריס שטרק – יו”ר ועדת חדלות פירעון כינוסים ופירוקים.
רו”ח רגינה אונגר – יו”ר ועדה להקמת נבחרת הדירקטורים בלשכה.
רו”ח ישראל פניני – יו”ר ועדת ההשתלמויות הארצית.
רו”ח איריס שטרק – יו”ר ועדת כנסים ארצי.
רו”ח דפנה ברזילי – סגנית יו”ר ועדת כנסים ארצית.
רו”ח יוסף שממה – יו”ר פורום צעירים-עצמאים.
רו”ח לירון דורי – סגנית יו”ר פורום צעירים-עצמאים.
רו”ח אוהד פסטרנק – יו”ר פורום צעירים-שכירים.
רו”ח יוסף לבינזון – סגן יו”ר פורום צעירים-שכירים.
רו”ח רמי ברכה – יו”ר הוועדה הארצית להיגוי וטיפול במגזר הדתי-חרדי.
רו”ח אלעד יוסף – סגן יו”ר הוועדה הארצית להיגוי וטיפול במגזר הדתי-חרדי.
רו”ח איריס שטרק – יו”ר צוות בחינת הנחות, פטור מתשלום לנבחרי ציבור ופעילים.
רו”ח עידו זילברמן – יו”ר ועדת מיחשוב.
רו”ח רגינה אונגר – יו”ר ועדת התקשרויות ובחינת רכש.
רו”ח איריס שטרק – יו”ר הוועדה להגדלת מספר חברי הלשכה (בהמשך לנשיא שקדם).

ועדת הקשר מול הרשות לניירות ערך – איריס שטרק, אלינה פרנקל רונן, ד”ר רענן קופ, פרופ’ דן וייס, גיא אהרוני, גלית ניב-בורשן.
רו”ח אורי בארי -מינוי הלשכה לסגן נשיא לה”ב.

ימשיכו לכהן בתפקידם בראשות הוועדות –
רו”ח גלית ניב בורשן – יו”ר הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת.
רו”ח יעקב זיצר – יו”ר ועדת משנה לענייני חשבונאות ובקרה מוניציפאליים.
רו”ח צבי פרידמן – יו”ר ועדת משנה של ועדת המיסים לטיפול בהצעות חוק ותקנות.
רו”ח אורי בארי – יו”ר ועדת תרבות.
רו”ח איריס שטרק – יו”ר הועדה לשינוי חקיקה בתחום החיסיון.

תפקידי הנשיאה – רו”ח איריס שטרק (בהמשך לנשיא שקדם)
דירקטורית במוסד לתקינה מטעם לשכת רואי חשבון
יו”ר המוסד לסקירת עמיתים
נציגת הלשכה בוועדת הכספים של הכנסת

אני קוראת לכם ומזמינה אתכם לעקוב ולקחת חלק בפעילויות הלשכה באמצעות אתר הלשכה בכתובת www.icpas.org.il או דרך דף הפייסבוק של הלשכה “לשכת רואי חשבון בישראל”.
ניתן לפנות אלי בנושאים או רעיונות המצריכים טיפול באימייל: Iriss@icpas.org.il
כמו כן לכל פניה ובירור פרטים ניתן לפנות גם לאייל זשצקי, ראש מטה נשיאת הלשכה,
באימייל: Eyal@icpas.org.il

 

 

 

שלכם,


איריס שטרק, רו”ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל