הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים

ליחצו להודעות ועדכונים משנת 2018

 

16.6.2019 | עדכון בנושא החוק לצמצום השימוש במזומן

13.6.2019 | הוראות חדשות בנושא שיקים ותגובת הלשכה

13.6.2019 | עדכונים בקשר להגשת דיווחים שנתיים ובקשות לניהול תקין במערכת המקוונת

11.6.2019 | שדרוג מערכת  – “הצהרת עוסק פטור

6.6.2019 | מקבץ עדכונים חשובים מהעת האחרונה בתחומי מס שונים, ביניהם:
✔ הבהרה לגבי רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכח החוק לעידוד השקעות הון, התש”ט – 1959 
✔ מיסוי תשלומים בתקופת בחירות 
✔ תשלום עבור נזקי מלחמה ונזק עקיף 
✔ לבקשתנו נפתח קישור למייצגים המקושרים ועדכונים נוספים

29.5.19 | נפתחה האפשרות למייצגים לשדר דוחות מס 1214 לשנת המס 2018

29.5.2019 | הצטרפו וסייעו בסוגיית תנאי הסף במכרז למינוי רו”ח ברשויות המקומיות

22.5.2019 | עדכונים חשובים מראשות ועדת המסים בנושאים: 

  • הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית – החלטת מיסוי בהסכם, מס’ 6853/19
  • החבות במע”מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט – החלטת מיסוי שאינה בהסכם, מס’ 4429/19

22.5.2019 | דרישה לביטול מעקב אחר נותני שירותי ביקורת באמצעות יישום (אפליקציה)

21.5.2019 | הגברת האכיפה בגין אי דיווח דו”ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקים

20.5.2019 | שינוי תנאי מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

 20.5.2019 | השגות הלשכה הובילו לשינוי מכרז משרד רה”מ למתן שירותי ראיית חשבון 

20.5.2019 |  עתירת לשכת רואי חשבון נגד רשות החברות הממשלתיות

16.5.2019 | מצגות והקלטות מכנס עמותות ומלכ”רים | 29.4.19 | כפר המכביה

15.5.2019 | עדכונים חשובים מוועדת הקשר עם מע”מ

14.5.2019 | הטבה לחברי לשכה – שיתוף פעולה עם בנק לאומי

7.5.2019 | הסדר הטבה מיוחד לקורס בודק שכר במחיר מוזל לחברי לשכת רואי חשבון בלבד

7.5.2019 | הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה – 11.06.2019

6.5.2019 | הענקת תואר נשיא כבוד ע”י הוועד המרכזי לרו”ח עופר מנירב

1.5.2019 | תכנית המנטורינג של פורום הצעירים יוצאת לדרך

1.5.2019 | חוברת מטריית המידע יוני 2019 – כלי עזר חשוב בעבודת רואה חשבון –  ניתן להזמין עד יום 20.5.19

30.4.2019 |  מפגש תקופתי עם ממוני מע”מ תל אביב  – 6.5.2019

30.4.2019 | פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2018

17.4.2019 | ביטול ההחלטה וחזרה לשגרה – עבודות הביקורת ברשויות לשנת 2018

16.4.2019 | הארכת מועד לקול קורא להקמת מאגר רואי חשבון בעיריית ירושלים

15.4.2019 | הטלת קנס מינהלי במס הכנסה – חובת השימוע – שלב ביצוע

11.4.2019 | הזמנה להצעת מועמדות לתפקיד מנכ”ל/ית הלשכה

11.4.2019 | בקשות לחברות בלשכה

3.4.2019 | הוראות חדשות של המוסד לביטוח לאומי

3.4.2019 | מקשיבים לנו בחשכ”ל – הקפאת מכרז לשירותי ביקורת

31.3.2019 | הסדר האורכות למייצגים – דוחות לשנת המס 2018

28.3.2019 | הישג ללשכה – הארכת תוקף נוספת בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

26.3.2019 | שולחן עגול עם רשות המסים – החוק לצמצום השימוש במזומן

26.3.2019 | חידושים במוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודה 

25.3.2019  | הזדמנות אמיתית להשפיע על עתיד המקצוע

20.3.2019 | רענון הנחיות – מיסוי תשלומים בתקופת בחירות 

20.3.2019 | כלי עבודה חדש – יישום למניעת גניבת זהות מנישומים 

20.3.2019 | ביטול מכרז למתן שירותי ראיית חשבון בשל השגות הלשכה

19.3.2019 | סקר בחינת מדיניות רשם העמותות – אישור ניהול תקין

18.3.2019 | עזבון המנוח שמעיה בטש ז”ל

17.3.2019 |  הזדמנות חד פעמים וייחודית – הסמכה ל’מבקר פנימי מוסמך”

17.3.2019 | דעתכם חשובה לנו – ריענון נושאי בחינות מועצת רואי חשבון 

13.3.2019 | הודעה חשובה אודות הרשאות לחיוב חשבון לרשויות המס

11.3.2019 | שימו לב – אין להטיל קנס מנהלי במס הכנסה בטרם שימוע

7.3.2019 | מצגת הדרכה לשימוש במערכת “חריגי דיווח למייצג”

5.3.2019 |עדכון בדבר הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח (בנושא מע”מ ומכס) לשנת 2018 

26.2.2019 | משיכות בעלים וחברות ארנק לפי חוק ההסדרים לשנת 2017 – הנחיות ביניים של המוסד לביטוח לאומי

25.2.2019 | בקשות לחברות בלשכה – 15.2.2019

25.2.2019 | אישור ניהול תקין לשנת 2020

24.2.2019 | הלשכה פועלת נגד ההחלטה לביטול מיקור חוץ בביקורת פנים

21.2.2019 | טופס 417 – בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית

18.2.2019 | הוארך המועד להגשת מועמדויות לתפקידים בוועדת המשמעת לפי חוק רואי חשבון

18.2.2019 | אגרת הנשיאה – עיקולים נרחבים ללקוחות נורמטיביים – עד מתי?

18.2.2019 | אישור על קבלת מחאה או מזומן במשרדי מע”מ – מסמך חדש

18.2.2019 |   חוברת “מטרית המידע” – גיליון מס’ 72  – מרץ 2019

11.2.2019 | ממצאי המוסד לסקירת עמיתים ליישום התקן בדבר מכתב התקשרות

11.2.2019 | מערכת להסמכת מייצג לעריכת תאום מס באינטרנט

3.2.2019 | מובילים שינוי – לשכת רו”ח עם הפנים לצעירים

3.2.2019 | מועדי הדיווח לשנת המס 2019

31.1.2019 | עמדת הלשכה בנוגע לחוזר רשות החברות הממשלתיות על ביקורת פנימית בהעסקה פנימית בלבד

30.1.2019 | בקשות לחברות בלשכה | 30.1.2019

29.1.2019 | הפחתת תעריפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית

28.1.2019 | חודש אחרון לפעילות מערכת שע”מ הישנה

28.1.2019 | שואלים ומשתפים את החברים – שיפור השירות וצמצום הבירוקרטיה ברשם החברות

24.1.2019 | הבהרות בנושא יישום הלכת קיס – מיסוי הכנסות מתשר של מלצרים

23.1.2019 | נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון יוצאת לדרך

16.1.2019 | כלי עבודה יעילים וחדשים לעבודת רואי החשבון  – רשות התאגידים

16.1.2019 | דחיית מועד הדיווח המקוון לתאריך 21.1.19

15.1.2019 | שידור דוחות 102 למס הכנסה בקובץ

10.01.2019 | פורום צעירי הלשכה מזמין אתכם למופע פתיחת שנה | 29.1.2019

10.01.2019 | הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

10.01.2019 | עדכון על מערכת שע”מ

9.01.2019 | רגע של מס – חוק צמצום השימוש במזומן

9.01.2019 | מנוי ב”יפעת מכרזים” במחיר מיוחד רק לחברי לשכה

8.01.2019 | תמחור בעייתי הוביל לביטול מכרז ביקורת פנימית במשרד החקלאות

1.01.2019 | נוסח הצהרות לפי תקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)