אודות

אודות

לשכת רואי החשבון בישראל נוסדה ב-1931 ומאגדת בתוכה למעלה מ-14,400 רואי חשבון העוסקים במקצוע. 

הלשכה הינה הארגון היחידי, של בעלי מקצוע חופשי בישראל, העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע. 

בנוסף, אנו מקפידים להיות מעורבים בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק, כולל:

  • קיום ועדות קשר עם רשויות המסים, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים רבים אחרים.
  • פרסום גילויי דעת וכללי דיווח כספי המחייבים את כל קהיליית העסקים, באמצעות מוסד עצמאי לתקינה חשבונאית שהקמנו, בשיתוף עם רשות ניירות הערך.
  • קיום למעלה מ-100 וועדות מקצועיות וארגוניות בנושאים שונים, ביניהם: ועדות לכללי חשבונאות ותקני ביקורת, מועצה מייעצת, בתי דין, ועדה לפירוש כללי התנהגות ועוד.
  • חברות בארגונים הבינלאומיים הקיימים לסטנדרטים בחשבונאות ולראיית חשבון ובפדרציה העולמית של רואי החשבון.
  • פרסום ספרות מקצועית, ירחון דו-חודשי, חוברות מידע ויומן שנתי מקצועי בתחומי החשבונאות והביקורת וסוגיות בניהול ומיסוי.
  • קיום תהליכי בוררות וגישור באמצעות רואי חשבון, אשר עברו הכשרה בנושא, מרביתם עתירי ניסיון בהליכים אלו.
  • קיום שיפוט משמעתי וועדות לטיפול בתלונות חברי הלשכה, כמו גם טיפול בתלונות לטובת הגנת הציבור ושמירה על רמת שירות מקצועית.
  • קיום תהליכי ביקורת פנימית, בשיתוף עם איגוד המבקרים הפנימיים IIA. עבודתם של המבקרים הפנימיים חשובה מאוד למשק ולכלכלה.
  • סיוע לעלייתם ארצה ולקליטתם של עולים העוסקים בחשבונאות ולקידום סטודנטים מצטיינים ונצרכים במתן מלגות ופרסים, ע”י הקרן למלגות ופרסים של הלשכה.
  • קיום כנסים שנתיים, ערבי עיון, השתלמויות וקורסים במטרה לעדכן את חברי לשכת רואי החשבון בשינויים והתפתחויות בתחומים המקצועיים והחוקיים, לשמור על רמה מקצועית גבוהה, לסייע ולטפח רמת שירות גבוהה לציבור.

תוצאות הבחירות 2018:

 

נשיא הלשכה |

הוועד המרכזי |

נציג מרחב תל אביב לוועד המרכזי |

נציג מרחב חיפה לוועד המרכזי |

נציג מרחב ירושלים לועד המרכזי |

ועד מרחב תל אביב – מרחב תל-אביב |

ועד מרחב חיפה והצפון – מרחב חיפה |

ועד מרחב ירושלים – מרחב ירושלים |

ועד סניף נתניה חדרה – סניף נתניה |

ועד סניף נצרת והעמקים – סניף נצרת |

ועד סניף באר שבע והדרום – סניף באר שבע |

 

לצפיה בתקנון הלשכה |

לתקציב הלשכה לשנת 2019 שאושר בישיבת הוועד המרכזי ביום 4.2.2019 |

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2017 |

 

לרשימת שירותים הניתנים על ידי רואה חשבון | 
לצפיה בחוק רואה חשבון | 
לצפיה בתקנות ניגוד עניינים |