שימוש נכון בשאילתות שע"ם - באר שבע 5.5.2019

05/05/2019
09:00
באר שבע שדרות שז"ר 31

 

שאילתות שע"ם השונות מהוות כלי העבודה הבסיסי והחיוני לצורך ביצוע המשימות השונות המוטלות על רואי החשבון, והן כלי עזר רב משמעות להקטנת החיכוך בין ציבור הנישומים והמייצגים עם רשות המסים.

בהדרכה זו יציגו אנשי שע"ם שאילתות שונות בנושאי הרשאות לחיוב חשבון, שומת מס הכנסה, גביית הניכויים (מערכת "מגן") ומערך מע"מ.

ההדרכה נערכת כשירות לציבור רואי החשבון ולעובדי משרדיהם בלבד והוא אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית ברישום מראש!

תודתנו נתונה להנהלת שע"ם והנהלת רשות המסים על הסיוע בקיום הדרכה חשובה זו.

 

הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!