כניסה לעולמו של החשב בפירמה - נצרת - 4.9.19

04/09/2019
17:00
נצרת פאולוס השישי

 

מתכונת הקורס:  שעות אקדמאיות.40 י"ס כ"א ובסה"כ X 2 מפגשים שבועיים 10 המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, במלון לגאסי בנצרת.
 
תעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל, כפוף  לפחות מתוך המפגשים 80 מפגשים. הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של %10 מפגשים לפחות מתוך 8להשתתפות בבהם נערך הקורס.
 
מחיר עבור חבר לשכה: 1400 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 2800 שח
הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!