הכנס השנתי בנושא הביטוח הלאומי במרחב חיפה והצפון | 3.12.19

03/12/2019
15:30
חיפה מלון דן כרמל

אורח כבוד: מר מאיר שפיגלר - מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 

נושאים וסוגיות:

 תזכורת לפעולות שיש לבצע בסוף שנת המס (1)ט3• עדכון בנושא חברות ארנק וחיוב לפי סעיף • דגשים במיצוי זכויות לגמלאות של בעלי שליטה ובני משפחה • הרמת מסך • רישום ותשלום של עצמאי למיצוי זכויות לגמלאות • שינוי מעמד עצמאי בדיעבד • פנסיה מוקדמת וקצבת אובדן כושר עבודה • סוגיות בנושא תושבות ותשלום דמי הביטוח לאור פסקי דין חדשים • הכנסות מפעילות באמצעות גופים שקופים בחו"ל • תזכורת לדיווח לפי צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים • סוגיות חשובות בנושא מעסיקים   • פסקי דין חדשים בנושא ביקורת ניכויים • דיווח על עובדי ניקיון במוסדות דת • דיווח על ספורטאים למיצוי זכויות לגמלאות • עדכון בנושא התחשבנות בין מעסיק לעובד בתגמולי מילואים
 

להרשמה דרך טופס רישום לחצו כאן

מחיר עבור חבר לשכה: 100 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 150 שח
הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!