נאמנויות ונאמנים

08/01/2019
17:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי
מחיר עבור חבר לשכה: 980 שח
מחיר עבור נלווה: 1960 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 1960 שח