כנס היערכות סוף שנה - כפר המכביה

18/11/2018
08:30
רמת גן פרץ ברנשטיין 7

כנס חד יומי 

מחיר עבור חבר לשכה: 250 שח
מחיר עבור נלווה: 500 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 500 שח
הורד תוכניה
לא נותרו מקומות לאירוע זה