קורס הערכות שווי - איזון משאבים - 29.4.19

29/04/2019
17:00
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1

 

מתכונת הקורס:  
שעות אקדמאיות.40 י"ס כ"א ובסה"כ X 4 מפגשים שבועיים 10 , ת"א1 המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, בבית הלשכה, רח' מונטפיורי (יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב). יפוצלו לפי הסילבוס המצורף.8 ,7 ,6 מפגשים  נקודות.3 בהתאם לתוכנית משתלם מצטיין, כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב
תעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל, כפוף  לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס.80להשתתפות ב%
על המשתתף בקורס להקפיד להיר
מחיר עבור חבר לשכה: 1400 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 2800 שח
הורד תוכניה
לא נותרו מקומות לאירוע זה