היבטים פליליים בדיני המס

03/02/2019
16:30
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1
מחיר עבור חבר לשכה: 105 שח
מחיר עבור נלווה: 180 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 180 שח