מיסוי נדל"ן ועסקאות מקרקעין - 2.4.20

02/04/2020
16:30
תל אביב - יפו מונטפיורי 1

 מיסוי פעילות במקרקעין כעסקה הונית או פירותית – מכירה ושכירות    

השבח כחלק מההכנסה החייבת    

קיזוזי הפסדים מדמי שכירות ומשבח מקרקעין    

מיסוי עסקאות מיוחדות במקרקעין, כגון: נאמנויות, שותפויות מקרקעין, מתנות וירושות, עסקאות קומבינציה

עסקאות מכר בתשלומים    

עסקת אקראי במקרקעין לפי חוק מע"מ, ועסקאות בידי מלכ"ר ומוסד כספי    

הטיפול בבקשה לפריסת שבח ופריסת רווח הון    

השלכות חוק המזומן על עסקת מקרקעין

הטבות מס בחוק עידוד השקעות הון

 

לתמיכה ברישום באתר הלשכה ניתן לפנות לאריה בטלפון: 03-5116639

מחיר עבור חבר לשכה: 105 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 180 שח
הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!