שימוש בשאילתות שע"מ במערכי מס השונים | ירושלים - 6.5.2019

06/05/2019
09:00
ירושלים פועלי צדק 4

 

שאילתות שע"מ השונות מהוות כלי העבודה הבסיסי והחיוני לצורך ביצוע המשימות השונות המוטלות על רואי החשבון, והן כלי עזר רב משמעות להקטנת החיכוך בין ציבור הנישומים והמייצגים עם רשות המסים.
בהדרכה זו יציגו אנשי שע"ם והנהלת רשות המסים שאילתות שונות בנושאי הרשאות לחיוב חשבון, שומת מס הכנסה, גביית הניכויים (מערכת "מגן") ומערך מע"מ.
ההדרכה נערכת כשירות לציבור רואי החשבון ולעובדי משרדיהם בלבד והוא אינו כרוך בתשלום, אך מותנה ברישום מראש!
תודתנו נתונה להנהלת שע"ם על הסיוע בקיום הדרכה חשובה זו.
 
הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!