שימוש נכון בשאילתות שע"ם - ב"ש - 22.7.19

22/07/2019
09:30
באר שבע בניין המס, שדרות שז"ר 31

שאילתות שע"ם השונות מהוות כלי העבודה הבסיסי והחיוני לצורך ביצוע המשימות השונות המוטלות על רואי החשבון, והן כלי עזר רב משמעות להקטנת החיכוך בין ציבור הנישומים והמייצגים עם רשות המסים.


בהדרכה זו יציגו אנשי שע"ם שאילתות שונות בנושאי שומה, גביית מס הכנסה (מערכת התל"ם), גביית הניכויים (מערכת "מגן") ומערך מע"מ.

ההדרכה נערכת כשירות לציבור רואי החשבון ולעובדי משרדיהם בלבד והיא אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית ברישום מראש!

תודתנו נתונה להנהלת שע"ם והנהלת רשות המסים על הסיוע בקיום הדרכה חשובה זו.
 

הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!