חוק מע"מ - פטורים מהמס ושיעור אפס - 2.1.2020 - תל אביב

02/01/2020
16:30
תל אביב - יפו מונטפיורי 1

נושאים:

  •  שיעורי המס החלים בחוק, הבחנה בין הפטור מהמס לשיעור אפס
  • הגדרות התושבות בחוק מע"מ ושאלת מיקום הנכס נשוא העסקה
  • שיעור אפס בייצוא שירותים ומתן שירותים לתושבי חוץ - "ההיית או חלמתי חלום?
  •  עסקאות בנכסים בלתי מוחשיים ומול תושבי חוץ
  • התעמקות בסוגי עסקאות מסויימים, כגון שינויי מבנה, סוכני נסיעות, השכרת דירות למגורים ושכירות קצרת מועד
  • 2020מגמות וחידושים צפויים בחוק מע"מ ובמדיניות המיסוי העקיף בשנת 
  •  סקירת החלטות מיסוי רלוונטיות

 

לתמיכה ברישום באתר הלשכה ניתן לפנות לאריה - 03-5116639

מחיר עבור חבר לשכה: 105 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 180 שח
הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!