ימי עיון

ערב עיון בנושא מחירי העברה

22/04/2018
16:30-19:15
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב

תחום מחירי ההעברה הולך ומקבל מימדים משמעותיים בכל הקשור להתמודדותם של נישומים ובעיקר חברות רב לאומיות עם הצורך לעמוד בכל הוראות החקיקה הישראלית בתחום זה וכן בתחום החקיקה הבינלאומי.
אף רשויות המס בישראל משקיעות בתחום זה משאבים לא מבוטלים ונושא זה הנו אחד הנושאים העיקריים העולים במהלך דיוני השומה. מטרת ערב העיון הנה להציג את ההתפתחויות האחרונות בתחום תוך הצגת הכלים להתמודדות הנישומים עם הדרישות בתחום זה וכן את עמדת רשות המסים.