השתלמות

השתלמות בנושא תקינה ישראלית בחשבונאות

19/06/2018
17:00
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

חברות וחברים יקרים,
במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא "תקינה ישראלית בחשבונאות", כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק
של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.
במסגרת הקורס, אשר יועבר במתכונת מרוכזת, יילמדו תקני החשבונאות וגילויי הדעת המרכזיים בתקינה הישראלית, תוך התייחסות להבדלים מהותיים בינם לבין התקינה הבינלאומית בחשבונאות.
כמו כן, המפגשים יותאמו לעדכונים האחרונים אשר קיבלו ביטוים במסגרת התקינה הישראלית, לרבות בכל הנוגע לפרוייקטי השיפורים לתקינה (שראו אור בשנת 2017) וכן בהתייחס להצעות חדשות לתיקונים לתקני
חשבונאות קיימים.

להורדת טופס רישום לחץ כאן