השתלמות

השתלמות לימודי תעודה בנושא: גמלאות הביטוח הלאומי הלכה למעשה

09/08/2018
16:30
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, ת"א

במסגרת תכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא "גמלאות הביטוח הלאומי הלכה למעשה", כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.
במסגרת הקורס ילמדו היבטים שונים בנושאי גמלאות הביטוח הלאומי והקשר שלהם לרישום בביטוח הלאומי ולתשלום דמי הביטוח.

ההשתלמות מתקיימת בין התאריכים: 10.7.2018 - 9.8.2018