השתלמות

השתלמות לימודי תעודה בנושא: חדלות פירעון ושיקום כלכלי - הקפאה, כינוס נכסים, פירוק ופשיטות רגל

23/07/2019
17:00-20:00
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

מטרת הקורס הינה, במסגרת תכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא "חדלות פירעון ושיקום כלכלי", כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה. במסגרת הקורס ילמדו נושאים מרכזיים בתחומי סביבת חדלות הפירעון בתקופת הדמדומים ולאחריה, יילמדו סוגיות מרכזיות בחוק חדלות הפירעון החדש לרבות ידונו סוגיות עתידיות לצד הפרקטיקה הקיימת.

להורדת טופס רישום לחצו כאן