השתלמות

השתלמות לימודי תעודה בנושא: כלים תמחיריים ומימוניים בעבודתו של רואה החשבון

16/05/2018
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא "כלים תמחיריים ומימוניים בעבודתו של רואה החשבון", כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.
במסגרת הקורס יילמדו נושאים בתמחיר והמחרה אשר רלוונטיים לעבודתו של רואה החשבון המבקר ושל התמחירן החשב וסמנכ"ל הכספים בחברות ציבוריות ופרטיות.
הקורס יועבר ע"י טובי המרצים והמומחים העוסקים בנושא.