השתלמות

השתלמות לימודי תעודה בנושא: מיסוי פנסיוני וקופות גמל לחברים בצפון

01/05/2018
17:00-19:45
מלון דן כרמל, חיפה

הקורס מרכז מידע מעודכן ומקצועי בתחום הפנסיה הכולל נושאים כלליים הקשורים לפנסיה ולביטוח, וכן גם נושאים ייחודיים השייכים לעולם הביטוח הפנסיוני, כמו סוגי פנסיה, מכשירים פנסיוניים ומסלולי חיסכון שונים.
בנוסף יילמדו הרפורמות בתחום הפנסיה, חוקים והסכמים רלוונטיים, צווי הרחבה ודיני מיסים בנושא.

הלימודים בקורס משלבים תאוריה ופרקטיקה של אנשי מקצוע.

הקורס יועבר ע"י טובי המרצים והמומחים אשר עוסקים בנושא.

הקורס יתקיים בין התאריכים  27.6.18 - 1.5.18, וינוהל על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, במלון דן כרמל, שד' הנשיא 87-85 חיפה.

להורדת טופס רישום לחץ כאן