השתלמות

השתלמות לימודי תעודה בנושא: מע"מ

24/10/2018
17:00
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

חברות וחברים יקרים,
במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא "מע"מ", כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.

מטרת הקורס: לימוד מעמיק ויסודי של סוגיות מהותיות במע"מ תוך מתן פתרונות מעשיים לסוגיות הנוגעות לפרקטיקה.

מתכונת הקורס: 9 מפגשים שבועיים 2 x י"ס כ"א ובסה"כ 36 שעות אקדמאיות.
המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, ת"א.
בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

תעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל, כפוף להשתתפות ב-7 מפגשים לפחות מתוך 9 מפגשים. הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס.

להורדת טופס רישום לחץ כאן.