השתלמות

השתלמות מיוחדת - הוראות ניהול ספרים

12/06/2018
16:00-19:00
מכללת סמי שמעון, באר שבע

כולל לימוד מורחב של הוראות ניהול פנקסים, כולל "פסילת ספרים - עילות, סעדים וסנקציות".
מנחה: מר אריק קטורזה, רו"ח - יו"ר סניף באר שבע והדרום.
מרצים:

  • מר אורי דליות, רו"ח
  • גב' שירה רוזנברג-הררי , רו"ח ועו"ד
  • מר שמואל דחוח הלוי, רו"ח

נציגי רשות המסים

מגיב: מר ג'ק בלנגה, רו"ח ועו"ד