השתלמות

השתלמות מרוכזת בנושא: עדכונים בתקני הביקורת ופרוייקט הקודיפיקציה

21/05/2018
16:30-20:00
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

בין הנושאים שיעלו בהשתלמות:

  • סקירה כללית של תוכנית העבודה של הועדה ופרויקט הקודיפיקציה
  • תקן 121 – הצהרות בכתב
  • תקן 122 – תיקונים לתקן ביקורת 91 - מכתב התקשרות
  • תקן 123 - הוראות חוק ורגולציה
  • תקן 124 – הסכמה של רואה חשבון להכללת דוחות שלו במסמך הצעה
  • תקני ביקורת – 114 ו- 115 - מהותיות בביקורת והבדלי ביקורת שנמצאו
  • תקן ביקורת 113 – רואי חשבון משותפים