ימי עיון

חברות ארנק ויתרות חובה בעלי שליטה - היבטים פרקטיים

18/06/2018
16:00-19:00
מלון מצפה-ים(בוטיק), נתניה

מטרת ערב העיון: לקראת הגשת דוחות מס הכנסה לחברות ובעלי השליטה, בהם יישומו לראשונה החקיקה החדשה של חברות הארנק ויתרות חובה, נסקור את החקיקה, החוזרים, טפסים ואופן היישום הן בהיבטי מס הכנסה והן בהיבטי ביטוח לאומי