ימי עיון

יום עיון בנושא המאבק בהון השחור, אחריות פלילית של רואי החשבון וממשקי רואה החשבון המייצג מול הבנק

12/06/2018
16:30-20:00
מרכז כנסים "שלווה"

בין הנושאים אשר יעלו ביום עיון:

  • הגברת האכיפה והרגולציה בבנק כחלק ממאמץ בינלאומי נגד העלמות מס, הלבנת הון כעבירות מקור, הלבנת הון בענף הנדל"ן, חילופי מידע - 2 FATCA  ,CRS 
  • סוגיות בפתיחות חשבון בדגש על תושבי חוץ ותושבים חוזרים וחשבונות נאמנות, הלוואות Back to Back
  • אישור רו"ח נדרשים מהבנק
  • ניכוי במקור מתשלומים של תושבי ישראל לתושבי חוץ , סוגי תשלומים שניתן להעביר ללא ניכוי ומהן הדרישות לכך, מסלולים ירוקים להעברות כספים, ניכוי מע"מ, רכישות מקרקעין, חברות מיוחדות, פרסום באינטרנט, תוכנות מחשב ותוכנת מדף, מימוש ערבות, ייבוא טובין, העברה מתושב חוץ לתושב חוץ – חוק מול פרקטיקה.

להורדת טופס רישום לחץ כאן