ימי עיון

יום עיון בנושא העמקה בתפקידי מבקר הפנים ובדרכים לבחירת נושאי הביקורת ודרכי עבודה משלב בחירת הנושאים ועד הפקת הדוח הסופי

08/05/2018
16:30-20:00
מרכז כנסים "שלווה"

יום העיון יכלול כמה שלבים:

  • ביקורת פנים חבות ומסרים חדשניים
  • בחירת נושאי ביקורת
  • שלבי ביקורת וכתיבה

יתקיים גם פאנל מעשי ובו נבצע סימולציה בזמן אמת להתייחסות מבקרי פנים שונים לשלושה נושאי ביקורת קלאסיים. תוצגנה דרכי התמודדות, סקר סיכונים לדוגמא, דוח לדוגמא הכולל סקירה והמלצות. שלב אחר שלב.
רכש והתקשרויות / שכר כוח אדם ועובדים / פיתוח ובינוי

להורדת טופס רישום לחץ כאן