ימי עיון

בנושא לימוד חוקי המס המרכזיים במיסוי היחיד, תוך התייחסות לפסיקה חדשה ותיקוני חקיקה

25/04/2018
16:00-20:00
מרכז כנסים "שלווה"

יום העיון יכלול שני חלקים:

חלק ראשון -
חישוב המס: שיטת המס, שיעורי המס, מס יסף, נקודות זיכוי, ניכויים וזיכויים אישיים (למעט קופות גמל וביטוחים, ) הנחות מס ביישובי ספר, פריסת הכנסות, חישוב המס, חישוב מאוחד נפרד, בחירת ב"ז רשום, נ"ז וזיכויים אישיים בשיטות החישוב השונות.

ניכוי מס: ניכוי מס במקור במקור מתשלומים שונים ליחיד - סעיף 164 לפקודה, צווים ותקנות - הדין והפסיקה.

חלק שני - 
תושבות ועולים:
שינוי תושבות, מס יציאה - הדין והחלטות מיסוי, פטורים ממס לתושב לראשונה/עולה חדש, תושב חוזר ותושב חוזר ותיק.

הצהרות הון: עקרונות, אופן הבנייה והחישוב וסוגיות מיוחדות, ייחוס הפרשי ההון לשנים פתוחות וסגורות

להורדת טופס רישום לחץ כאן