ימי עיון

בנושא לימוד חוקי המס המרכזיים במיסוי היחיד, תוך התייחסות לפסיקה חדשה ותיקוני חקיקה

28/05/2018
16:00-20:00
מרכז כנסים - "שלווה"

בין הנושאים אשר יעלו ביום העיון:

מיסוי רווחי הון:
מיסוי רווחי הון בידי יחיד,
מענקי אי תחרות ומכירת זכות לא מוחשית,
פטורים ממס רווח הון,
מיסוי שוק ההון


משיכות בעלים:
משיכת בעלים לפי החקיקה העדכנית ושימוש בנכסי חברה.


חברות ארנק וחברות בית:
דיבידנד - סוגיות במיסוי דיבידנד כפוי (סעיף 77).
חידושים בפסיקה ובחקיקה
בהרצאה יושם דגש על תכנוני מס

 

להורדת טופס רישום לחץ כאן