השתלמות

מיני השתלמות בנושא: עומק וחיזוק היסודות בחוק מס ערך מוסף

14/06/2018
14:00-20:00
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

מטרת ההשתלמות: חיזוק היסודות בחוק מע"מ באמצעות סריקה ודגשים של היבטי המע"מ בנושאים שונים,  בדגש על נושאים איתם מתמודדים משרדי רואי החשבון באופן תדיר, דרך החקיקה, הפסיקה והפרקטיקה.