כנסים

משתלמים באילת

03/06/2018
אילת

כנס לשכת רואי החשבון בישראל

לאתר הכנס

רישום טלפוני לכנס החל מ-22.4.2018