ימי עיון

סדנת למידה - הצהרות הון ומה שביניהן

28/05/2018
13:30-18:30
(במלון מצפה-ים (בוטיק

סדנת למידה במהלכה נלמד ונתעדכן בנושאים הבאים: הליכי הביקורת ותחשיבי השימושים והמקורות.
לוחות המחיה - אופן השימוש בהן ותקיפת התחשיבים שנערכים על פיהם.
סוגיות מיוחדות בתחום הצהרות הון והשוואת שימושים ומקורות - פסיקה חדשה בנושא.
בניית גיליון עבודה לעריכת השוואת הון - שימושים ומקורות בתוכנת EXCEL בעבודה עצמית ותרגול בפועל.