ימי עיון

ערב עיון בנושא ביקורת ניכויים בהיבט מס הכנסה והביטוח הלאומי

24/04/2018
16:00-20:00
מלון דן כרמל, חיפה

ערב העיון יכלול סוגיות חשובות שעולות בביקורת הניכויים של מס הכנסה והביטוח הלאומי, ובשילוב ביניהם, לרבות מקרים עדכניים.

בין הנושאים אשר יעלו בערב העיון, הגדרות מרכזיות בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי, התיישנות בביקורת ניכויים של מס הכנסה ושל הביטוח הלאומי, סיווג תשלום כמשכורת או כהוצאה עודפת, חובת הניכוי במקור ועוד