ימי עיון

ערב עיון בנושא: היבטי המס בראי היזם בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי לאור

24/06/2018
16:30-19:15
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

מטרת ערב העיון: סקירת הוראות חוק מיסוי מקרקעין, הוראות פקודת מס הכנסה והנחיות רשות המיסים בכל הקשור בהיבטי מיסוי היזם בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי לאור תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין, היבטי המס במכירת מניות של חברות בעלות פרויקטים של תמ"א 38, בדיקת כדאיות כלכלית וניתוח דוח אפס בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי, סקירת פסקי דין מנחים, הוראות, חוזרים מקצועיים עדכניים של רשות המיסים והחלטות מיסוי בתחום.