ימי עיון

ערב עיון בנושא: היבטי מיסוי במכירת דירות מגורים והעברת מקרקעין אגבי שינוי מבנה בפטור ממס

06/05/2018
16:30-19:15
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

מטרת ערב העיון: היבטי מיסוי ברכישה ומכירת דירות מגורים, תיקוני חקיקה עדכניים בחוק מיסוי מקרקעין, היבטי מיסוי ברכישה ומכירת דירות מגורים לאור "חזקת התא המשפחתי", העברת מקרקעין בפטור ממס שבח ורכישה אגב שינוי מבנה, סקירת פסיקה, החלטות מיסוי וחוזרים מקצועיים עדכניים. בין הנושאים שיעלו בערב העיון, סקירת הפטור במכירת "דירת מגורים מזכה יחידה" לאחר תיקון 76, חישוב פטור חלקי לבעלי מספר דירות –סעיף 48א (ב2 ) לחוק, היבטי מס שבח ורכישה לתושב חוץ ועוד