ימי עיון

ערב עיון בנושא: מיסוי השכרת דירות מגורים

28/06/2018
16:30-19:15
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

מטרת ערב העיון: היבטי מיסוי בהשכרת דירות מגורים לאור ההלכה שנקבעה בפס"ד בעליון בעניין בירן ולשם, - מתי תסווג ההכנסה כפעילות עסקית ומתי כהכנסה מ2( 6 )לפקודה, טיוטת חוזר מ"ה בנושא מיסוי השכרת דירות וההשפעה האפשרית על מיסוי פעילות מניירות ערך והכנסות אחרות לרבות מע"מ.