ימי עיון

ערב עיון בנושא: סוגיות פיננסיות ומיסוי בהיפרדות בני זוג

17/06/2018
16:30-19:15
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

נושאים:
• עקרונות התכנון הפיננסי בהיפרדות בני זוג
• הבטי מיסוי לרבות בהעברת נכסי נדל"ן
• תמחור נכסי נדל"ן
• חלוקת נכסים פנסיוניים בהיפרדות
• עקרונות תמחור חברות לחלוקת המניות בין בני זוג