ימי עיון

ערב עיון בנושא: סיום העסקת עובדים - היבטים משפטיים וחשבונאיים

02/08/2018
16:30-19:45
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

מטרת ערב העיון: לטפל בנושא מהותי בגופים עתירי עובדים שהינו מכלול הזכויות בעת סיום העסקה (פיצויים, פנסיה, חופשה, דמי מחלה, הסתגלות, הודעה מראש ואחרות). ההשתלמות תבחן את הזכויות הקיימות לעובדים על פי הדין והפסיקה (כגון לעניין סעיף 14 , וותק מינימאלי לזכויות, זכויות קוגנטיות), את הטיפול החשבונאי - ההפרשות החשבונאיות הנדרשות בגינן בדוחות הכספיים ואת תוכנית הביקורת המומלצת לביקורת סעיפי הפרשות אלה בדיווח הכספי.

יום העיון מיועד הן לציבור רו״ח המבקרים והן לציבור המדווחים עצמם.

להורדת טופס רישום, לחץ כאן