ימי עיון

ערב עיון בנושא: עסקאות

13/05/2018
16:30-19:45
בית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1 תל-אביב

מטרת ערב העיון: במציאות הכלכלית שבהם העסקאות במשק הישראלי ובכלל בעולם הינן מורכבות וכוללת בדרך כלל מספר מרכיבים ואלמנטים מסחריים, לרבות תמורות עתידיות, אשר יש להם השפעה ישירה על המסים ומועדי הדיווח.
וכן בעקבות טיוטת חוזר של רשות המסים שעתידי להתפרסם וכן לעמדה החייבת בדיווח החלה החל משנת 2017 ואילך. יעסוק ערב העיון בניתוח ההשלכות המיסויות בעסקאות מסוג אלו, לרבות השלכות מע"מ.

בין הנושאים שיעלו בערב עיון, היבטי המס העולים בעסקאות A&M ,לאור חוזרי רשות המסים בדבר רכישה עצמית, תמורה מותנית וכו', סקירה של מבנה העסקאות והיבטי המס העולים מהם – רכישה עצמית, רכישת מניות, רכישת פעילות, שינוי מבנה טרום עסקה, מנגנוני רכישה של מייסדי החברה, עסקאות עם תמורה מותנית ועוד