ימי עיון

ערב עיון בנושא פרקטיקה במיסים, הקשר בין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסה ותרומתו להפחתת החבות במס שבח למוכר זכות במקרקעין

23/04/2018
15:30-18:45
מלון לגאסי, נצרת

מטרת ערב העיון: באילו מקרים יכול היחיד ליהנות משיעורי מס שבח הנמוכים משיעורי המס המקסימליים שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין?
כל אימת שמדובר במכירה החוסה תחת הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) להבדיל ממכירה הנתונה לשומה על פי פקודת מס הכנסה, שיעורי מס השבח הקבועים בחוק הינם שיעורי מס מקסימליים אך בלתי סופיים! בבואנו לערוך תחשיב של מס השבח שישולם לרשויות מיסוי מקרקעין, עלינו לזכור כי בהתאם להוראות החוק, מס השבח הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה שישולם לפקיד השומה במס הכנסה ולפיכך יתכן כי הנישום יהא זכאי להחזר מס מפקיד השומה במס הכנסה, בגין מס שישולם ביתר לרשויות מיסוי מקרקעין. ניתן אף לחוב בשיעורי מס שבח הפחותים מהשיעורים הקבועים בחוק, כבר בהליך השומה מול מנהל מס שבח ובטרם הגיע הנישום לפתחו של פקיד השומה במס הכנסה.