ימי עיון

ימי עיון

על פי תקנון לשכת רואי החשבון יש להשתתף מדי שנה ב- 15 שעות השתלמות שנתיות (שיועברו בשניים או שלושה ימי עיון, לפי השעות) והכוללים את הנושאים: מס הכנסה, ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח לאומי, זאת על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי השכר המוסמכים. 

ימי העיון מועברים על ידי מכללות ובתי תוכנה. לבחירתכם, ניתן להשלים את שעות ההשתלמות באחד מהמכללות ובתי התוכנה או לשלב ביניהם. 

רק ימי עיון המופיעים במדור זה, מוכרים לצורך שעות ההשתלמות.

שמות המשתלמים בימי העיון יועברו ללשכה, מדי שנה, על ידי המכללות ובתי התוכנה, ויעודכנו אצלנו. 

תעודת ההסמכה של לשכת רואי החשבון היא העדות הטובה ביותר לכך אתם שולטים בחומר המקצועי העדכני ביותר. אנו בטוחים שתנצלו את ההזדמנות להתעדכן ולשמור על הרמה המקצועית הגבוהה אליה הגעתם.

בהצלחה!

 

יום עיון בנושא ביטוח פנסיוני - 5 שעות - 21/2/19

יום עיון בנושא ביטוח פנסיוני - 5 שעות - 21/2/19

לפרטים נוספים

17:00-18:30

■ קרן פנסיה – מה חדש ?

■ צו הרחבה להפרשות הפנסיה

18:30-18:45 הפסקה וכיבוד

18:45-20:15

■ ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

20:15-20:30 הפסקה וכיבוד

20:30-21:15

■ קרנות השתלמות

■ מסלקה פנסיונית

 

 

'
21/02/2019
17:00
טבריה מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 31/1/19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 31/1/19

לפרטים נוספים

17:00-18:30   שינויי חקיקה (2018-2019)

                         אזרח ותיק (זקנה) – מבחן ההכנסות.  

18:30-18:45  הפסקה וכיבוד

18:45-20:15  תקשורת אינטרנטית – תקשורת באמצעות קוד אישי מול ביטוח לאומי

20:30 – 20:15  הפסקה וכיבוד

21:15 – 20:30   דו"ח 126 / יחסי עובד מעסיק (קרבה משפחתית)

          שם המרצים:  בועז גבאי מומחה לביטוח לאומי    

 

'
31/01/2019
17:00
טבריה מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 7.2.19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 7.2.19

לפרטים נוספים

נושאי יום העיון:

17:00-18:30

■ חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – איסור הפליה, שאלות שאסור לשאול בראיונות עבודה

■ חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – קביעת שוויון בתנאי העבודה בין נשים לגברים.

18:30-18:45 הפסקה וכיבוד

18:45-20:15

■ חוק עבודת נשים – כל הזכויות לעובדת וההגנות עליה, מטיפולי פוריות, דרך ההריון, ועד אחרי חופשת הלידה, העדרויות בתשלום, איסור פיטורים והרעת תנאי עבודה, זכויות סוצאליות בשמירת הריון ובחופשת לידה.

20:15-20:30 הפסקה וכיבוד

20:30-21:15

■ חוק הביטוח הלאומי – פרק ג', ביטוח אמהות, הקצבאות המגיעות, דמי אבטלה לאחר חופשת לידה.

■ הגיל לקבלת גמלה מקופת פנסיה וקצבת זקנה, גיל הפרישה, החוק למניעת הטרדה מינית.

'
07/02/2019
17:00
טבריה מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 18/3/19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 18/3/19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  הסכם עבודה ככלי לניהול סיכונים ביחסי עבודה

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  היעדרויות מעבודה: אבל וזכרון, שמחות משפחתיות וטיפולי פריון-בראי החוק ופסיקה.

         היקף הגנת צנעת הפרט בראיונות עבודה

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 חידושי פסיקה, עדכוני חקיקה

 

'
18/03/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 24.3.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 24.3.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  מיסוי יחידים בכלל ומיסוי שכירים בפרט: עדכוני חקיקה + חידושים הפסיקה הרלוונטיים

         לחשבי השכר

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  הטבות לעובדים בראי החקיקה והפסיקה

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 שינויים במערך הניכויים בשנת 2019

'
24/03/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 25.3.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 25.3.19

לפרטים נוספים
'
25/03/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 3.4.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 3.4.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  מיסוי יחידים בכלל ומיסוי שכירים בפרט: עדכוני חקיקה + חידושים הפסיקה הרלוונטיים

         לחשבי השכר

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  הטבות לעובדים בראי החקיקה והפסיקה

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 שינויים במערך הניכויים בשנת 2019

 

'
03/04/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 6.5.19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 6.5.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  אבטלה- מיהו "מובטל", תקופת אכשרה

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  מסורב אבטלה , חישוב דמי אבטלה

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 תקופת אבטלה, טפסים רלוונטיים

 

'
06/05/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא פנסיה - 5 שעות - 20.5.19

יום עיון בנושא פנסיה - 5 שעות - 20.5.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  שינוי באופן הפקדת תשלומים לקופות גמל

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  כניסתו לתוקף של תיקון 21 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – מסדיר את נוהל החזר פיצויים

 למעסיק, אם בכלל

 נגיעה בפסקי דין שונים המדברים על חובת מעסיק/עובד בבחירת הסדר פנסיוני וההשלכות לכך

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 הסדרי רבים של מעסיקים מול פנסיות ברירות המחדל בשוק

 

'
20/05/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 21.5.19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 21.5.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  הסכם עבודה ככלי לניהול סיכונים ביחסי עבודה

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  היעדרויות מעבודה: אבל וזכרון, שמחות משפחתיות וטיפולי פריון-בראי החוק ופסיקה.

         היקף הגנת צנעת הפרט בראיונות עבודה

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 חידושי פסיקה, עדכוני חקיקה

 

'
21/05/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 28.5.19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 28.5.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  אבטלה- מיהו "מובטל", תקופת אכשרה

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  מסורב אבטלה , חישוב דמי אבטלה

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 תקופת אבטלה, טפסים רלוונטיים

'
28/05/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא פנסיה - 5 שעות - 18.6.19

יום עיון בנושא פנסיה - 5 שעות - 18.6.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  שינוי באופן הפקדת תשלומים לקופות גמל

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  כניסתו לתוקף של תיקון 21 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – מסדיר את נוהל החזר פיצויים

 למעסיק, אם בכלל

 נגיעה בפסקי דין שונים המדברים על חובת מעסיק/עובד בבחירת הסדר פנסיוני וההשלכות לכך

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 הסדרי רבים של מעסיקים מול פנסיות ברירות המחדל בשוק

 

'
18/06/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 20.6.19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 20.6.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  אבטלה- מיהו "מובטל", תקופת אכשרה

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  מסורב אבטלה , חישוב דמי אבטלה

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 תקופת אבטלה, טפסים רלוונטיים

 

'
20/06/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 26.6.19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 26.6.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  הסכם עבודה ככלי לניהול סיכונים ביחסי עבודה

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  היעדרויות מעבודה: אבל וזכרון, שמחות משפחתיות וטיפולי פריון-בראי החוק ופסיקה.

היקף הגנת צנעת הפרט בראיונות עבודה

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 חידושי פסיקה, עדכוני חקיקה

 

 

'
26/06/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא פנסיה - 5 שעות - 24.7.19

יום עיון בנושא פנסיה - 5 שעות - 24.7.19

לפרטים נוספים

8:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  שינוי באופן הפקדת תשלומים לקופות גמל

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  כניסתו לתוקף של תיקון 21 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – מסדיר את נוהל החזר פיצויים

 למעסיק, אם בכלל

 נגיעה בפסקי דין שונים המדברים על חובת מעסיק/עובד בבחירת הסדר פנסיוני וההשלכות לכך

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 הסדרי רבים של מעסיקים מול פנסיות ברירות המחדל בשוק

 

'
24/07/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30.7.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30.7.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  שינוי החוק- טיפ כשכר לעובדים 

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  חוק המזומנים- תשלום שכר לעובדים , הסבר על טופס 101  

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 המשך נושא קודם אם יידרש, שינוי חקיקה ב- 2019

 

'
30/07/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 22.8.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 22.8.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  שינוי החוק- טיפ כשכר לעובדים 

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  חוק המזומנים- תשלום שכר לעובדים , הסבר על טופס 101  

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 המשך נושא קודם אם יידרש, שינוי חקיקה ב- 2019

 

'
22/08/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 26.8.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 26.8.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  שינוי החוק- טיפ כשכר לעובדים 

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  חוק המזומנים- תשלום שכר לעובדים , הסבר על טופס 101  

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 המשך נושא קודם אם יידרש, שינוי חקיקה ב- 2019

 

'
26/08/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 18.9.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 18.9.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  מענק עבודה

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  עדכונים ושינויי חקיקה לשנת 2019+ נקודות זיכוי 2019 – עדכון

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 שינויים ב 126 ומשמעותם.

 

'
18/09/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 23.9.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 23.9.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  מענק עבודה

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  עדכונים ושינויי חקיקה לשנת 2019+ נקודות זיכוי 2019 – עדכון

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 שינויים ב 126 ומשמעותם

'
23/09/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 29.10.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 29.10.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  מענק עבודה

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  עדכונים ושינויי חקיקה לשנת 2019+ נקודות זיכוי 2019 – עדכון

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 שינויים ב 126 ומשמעותם.

 

'
29/09/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 11.11.19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 11.11.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

16:00-17:30  חופשת מחלה- עדכונים בחוק ,  היעדרות בגין טיפולי פוריות
17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

17:45-19:15  היעדרות בגין מחלה , תאונות עבודה ותאונות אישיות- פסקי דין חדשים בנושא

19:15-19:30  הפסקה

19:30-20:15 חופשה שנתית, חל"ת
 

'
11/11/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 17.11.19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 17.11.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

16:00-17:30  שינויים בחוק דמי הלידה לשנת 2018-2019

 

17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

 

17:45-19:15  הפרשי לידה עקב דמי הלידה , שינויי חקיקה ב- 2019: טופס 126 ועוד

 

19:15-19:30  הפסקה

 

19:30-20:15 תיאום ביטוח לאומי עקב עבודה במספר מקומות והשפעותיו

 

'
17/11/2019
16:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 20.11.19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 20.11.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  שינויים בחוק דמי הלידה לשנת 2018-2019

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  הפרשי לידה עקב דמי הלידה , שינויי חקיקה ב- 2019: טופס 126 ועוד

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 תיאום ביטוח לאומי עקב עבודה במספר מקומות והשפעותיו

 

 

'
20/11/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 26.11.19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 26.11.19

לפרטים נוספים

15:45-16:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

16:00-17:30  חופשת מחלה- עדכונים בחוק ,  היעדרות בגין טיפולי פוריות
17:30-17:45  הפסקה וכיבוד קל

17:45-19:15  היעדרות בגין מחלה , תאונות עבודה ותאונות אישיות- פסקי דין חדשים בנושא

19:15-19:30  הפסקה

19:30-20:15 חופשה שנתית, חל"ת
 

 

'
26/11/2019
16:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 28.11.19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 28.11.19

לפרטים נוספים

8:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

9:00-10:30  חופשת מחלה- עדכונים בחוק ,  היעדרות בגין טיפולי פוריות
10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

10:45-12:15  היעדרות בגין מחלה , תאונות עבודה ותאונות אישיות- פסקי דין חדשים בנושא

12:15-12:30  הפסקה

12:30-13:15 חופשה שנתית, חל"ת
 

'
28/11/2019
09:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 16.12.19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 16.12.19

לפרטים נוספים

08:45-9:00  שתייה וכיבוד קל, בדיקת נוכחות

 

9:00-10:30  שינויים בחוק דמי הלידה לשנת 2018-2019

 

10:30-10:45  הפסקה וכיבוד קל

 

10:45-12:15  הפרשי לידה עקב דמי הלידה , שינויי חקיקה ב- 2019: טופס 126 ועוד

 

12:15-12:30  הפסקה

 

12:30-13:15 תיאום ביטוח לאומי עקב עבודה במספר מקומות והשפעותיו

'
16/12/2019
09:00
חיפה המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
יום עיון בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 28/3/19

יום עיון בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 28/3/19

לפרטים נוספים

 

08:45-10:15 -עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019

10:15-10:30-הפסקה

10:30-11:15- מילוי טפסים.

11:15-12:00-עדכוני נקודות זיכוי+ דוח בודק שכר.

12:00-12:30-הפסקה.

12:30-13:15-פקדון עובדים זרים+ רגולציית התפעול הפנסיוני.

13:15-14:00-ביטוח לאומי- עדכוני פסיקה וחקיקה לשנת 2019

14:00-14:15-הפסקה

14:15-14:30 – אבטלה.

14:30-14:45-דמי ביטוח ותיאום.

'
28/03/2019
08:30
נס ציונה קול המס- נס ציונה
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 28/3/19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 28/3/19

לפרטים נוספים


16:45-18:15-עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019.
18:15-18:30-הפסקה
18:30-19:15 – חישובי פיצויים סעיף 14
19:15-20:00-חישוב תשר למלצרים, חוק הגנת השכר ,חוק דמי מחלה.
20:00-20:15-הפסקה.
20:15-21:00-חוק חופשה שנתית+ פסקי דין מהותיים.

'
28/03/2019
16:30
נס ציונה קול המס- נס ציונה
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30/5/19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30/5/19

לפרטים נוספים

16:45-17:30-עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019 .
17:30-18:15- מילוי טפסים.
18:15-18:30-הפסקה.
18:30-19:15-עדכוני נקודות זיכוי.
19:15-20:00-דוח בודק שכר.
20:00-20:15-הפסקה
20:15-21:00-פקדון עובדים זרים+ רגולציית התפעול הפנסיוני.

'
30/05/2019
16:30
נס ציונה קול המס- נס ציונה
יום עיון בנושא ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 18/6/19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 18/6/19

לפרטים נוספים

16:45-17:30-עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019 .
17:30-18:15- קצבת זקנה.
18:15-18:30-הפסקה.
18:30-19:15-אבטלה.
19:15-20:00-חדמי ביטוח ותיאום.
20:00-20:15-הפסקה
20:15-21:00-עולם הפנסיה החדש+ השוואת מוצרים פנסיונים.

'
18/06/2019
16:30
נס ציונה קול המס- נס ציונה
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 29/5/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 29/5/19

לפרטים נוספים


08:45-10:15 -עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019.
10:15-10:30-הפסקה.
10:30-11:15- חישוב פיצויים סעיף 14
11:15-12:00-חישוב תשר למלצרים, חוג הגנת השכר.
12:00-12:30-הפסקה.
12:30-13:15-חוק חופשה שנתית.
13:15-14:00- פסקי דין מהותיים.
14:00-14:15-הפסקה
14:15-14:45- עולם הפנסיה ה"חדש"+ השוואת מוצרים פנסיונים

 

'
29/05/2019
08:30
נס ציונה קול המס- נס ציונה
יום עיון בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 31.3.19

יום עיון בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 31.3.19

לפרטים נוספים

08:45-10:15 -עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019

10:15-10:30-הפסקה

10:30-11:15- מילוי טפסים.

11:15-12:00-עדכוני נקודות זיכוי+ דוח בודק שכר.

12:00-12:30-הפסקה.

12:30-13:15-פקדון עובדים זרים+ רגולציית התפעול הפנסיוני.

13:15-14:00-ביטוח לאומי- עדכוני פסיקה וחקיקה לשנת 2019

14:00-14:15-הפסקה

14:15-14:30 – אבטלה.

14:30-14:45-דמי ביטוח ותיאום.

'
31/03/2019
08:30
אשקלון קול המס- אשקלון
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 31/3/19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 31/3/19

לפרטים נוספים

16:45-18:15-עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019.

18:15-18:30-הפסקה

18:30-19:15 – חישובי פיצויים סעיף 14

19:15-20:00-חישוב תשר למלצרים, חוק הגנת השכר ,חוק דמי מחלה.

20:00-20:15-הפסקה.

20:15-21:00-חוק חופשה שנתית+ פסקי דין מהותיים.

 

 

'
31/03/2019
16:30
אשקלון קול המס- אשקלון
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 30/4/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 30/4/19

לפרטים נוספים

08:45-10:15 -עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019.

10:15-10:30-הפסקה.

10:30-11:15- חישוב פיצויים סעיף 14

11:15-12:00-חישוב תשר למלצרים, חוג הגנת השכר.

12:00-12:30-הפסקה.

12:30-13:15-חוק חופשה שנתית.

13:15-14:00- פסקי דין מהותיים.

14:00-14:15-הפסקה

14:15-14:45- עולם הפנסיה ה"חדש"+ השוואת מוצרים פנסיונים.

 

 

'
30/04/2019
08:30
אשקלון קול המס- אשקלון
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30/4/19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30/4/19

לפרטים נוספים

16:45-17:30-עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019 .

17:30-18:15- מילוי טפסים.

18:15-18:30-הפסקה.

18:30-19:15-עדכוני נקודות זיכוי.

19:15-20:00-דוח בודק שכר.

20:00-20:15-הפסקה

20:15-21:00-פקדון עובדים זרים+ רגולציית התפעול הפנסיוני.

'
30/04/2019
16:30
אשקלון קול המס- אשקלון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 26/5/19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 26/5/19

לפרטים נוספים

16:45-17:30-עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019 .

17:30-18:15- קצבת זקנה.

18:15-18:30-הפסקה.

18:30-19:15-אבטלה.

19:15-20:00-חדמי ביטוח ותיאום.

20:00-20:15-הפסקה

20:15-21:00-עולם הפנסיה החדש+ השוואת מוצרים פנסיונים.

 

'
26/05/2019
16:30
אשקלון קול המס- אשקלון