ימי עיון

ימי עיון

על פי תקנון לשכת רואי החשבון יש להשתתף מדי שנה ב- 15 שעות השתלמות שנתיות (שיועברו בשניים או שלושה ימי עיון, לפי השעות) והכוללים את הנושאים: מס הכנסה, ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח לאומי, זאת על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי השכר המוסמכים. 

ימי העיון מועברים על ידי מכללות ובתי תוכנה. לבחירתכם, ניתן להשלים את שעות ההשתלמות באחד מהמכללות ובתי התוכנה או לשלב ביניהם. 

רק ימי עיון המופיעים במדור זה, מוכרים לצורך שעות ההשתלמות.

שמות המשתלמים בימי העיון יועברו ללשכה, מדי שנה, על ידי המכללות ובתי התוכנה, ויעודכנו אצלנו. 

תעודת ההסמכה של לשכת רואי החשבון היא העדות הטובה ביותר לכך אתם שולטים בחומר המקצועי העדכני ביותר. אנו בטוחים שתנצלו את ההזדמנות להתעדכן ולשמור על הרמה המקצועית הגבוהה אליה הגעתם.

בהצלחה!

 

יום עיון בנושא זכויות העובד מול ביטוח לאומי ורשות המיסים - 7.5 שעות - 22/9/19

יום עיון בנושא זכויות העובד מול ביטוח לאומי ורשות המיסים - 7.5 שעות - 22/9/19

לפרטים נוספים

 משעה 8:30 עד 10:00 קצבאות מחליפות שכר – דמי הורות ,חופשת הורות ,שמירת הריון

משעה 10:00 עד 10:15 – הפסקת קפה

 משעה 10:15 12:30  דמי פגיעה בעבודה – מחלת מקצוע ,תאונות אישיות

דמי אבטלה

משעה 12:30 עד שעה 13:00 ארוחת צהריים

 משעה 13:00 עד 13:45 תגמולי מילואים ,פש"ר ,אזרח ותיק

מס הכנסה

 משעה  13:45 עד 15:30 שווים ,השפעתם על השכר ,שווי רכב ,שווי הלוואות ,שווי רט"ן ,שווי קרן השתלמות ,שווי גמל ,שווי פיצויים

פטורים – סוגי הפטורים – פטור עיוור נכה ,פטור קרן השתלמות ,מלגות

'
22/09/2019
08:30
ירושלים עתודות - מרכז ללימודי מקצועות השכר בישראל
יום עיון בנושא דיני עבודה- 5 שעות - 23/9/19

יום עיון בנושא דיני עבודה- 5 שעות - 23/9/19

לפרטים נוספים

נושאי יום העיון:

9:00 -10:30 רישום וחישוב שעות העבודה לסוגיהן בתלוש לשעתי, חדשי, שנ"ג וגלובלי

דרך תשלום השכר, ומועדו

מה חובה שיופיע בתלוש השכר; מה הדין כשיש ליקויים בתלוש

ניגודים בין חוק הגנת השכר לחוקים אחרים, לגבי הרישומים בתלוש

10:30 -10:45 הפסקה וכיבוד

10:45 -11:15  מה חובה ומה מותר לנכות מהשכר, ובאיזה תנאים

חישוב השכר במחלה, בחגים ובמילואים

11:15 -12:00 על איזה רכיבים יש להפריש לפנסיה

12:00 -12:15 הפסקה וכיבוד

12:15 -13:45

דרכים לתשלום הודעה מוקדמת ופדיון חופשה- יתרונות וחסרונות; גמר החשבון

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה- הוראות רלבנטיות להפקת תלוש השכר

 

שם המרצה:  איתן אגמון- מומחה לדיני עבודה וניהול עובדים

הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות.

'
23/09/2019
09:00
סעד מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא זכויות העובד מול ביטוח לאומי ורשות המיסים - 7.5 שעות - 24/9/19

יום עיון בנושא זכויות העובד מול ביטוח לאומי ורשות המיסים - 7.5 שעות - 24/9/19

לפרטים נוספים

משעה 8:30 עד 10:00 קצבאות מחליפות שכר – דמי הורות ,חופשת הורות ,שמירת הריון

משעה 10:00 עד 10:15 – הפסקת קפה

 משעה 10:15 12:30  דמי פגיעה בעבודה – מחלת מקצוע ,תאונות אישיות

דמי אבטלה

משעה 12:30 עד שעה 13:00 ארוחת צהריים

 משעה 13:00 עד 13:45 תגמולי מילואים ,פש"ר ,אזרח ותיק

מס הכנסה

 משעה  13:45 עד 15:30 שווים ,השפעתם על השכר ,שווי רכב ,שווי הלוואות ,שווי רט"ן ,שווי קרן השתלמות ,שווי גמל ,שווי פיצויים

פטורים – סוגי הפטורים – פטור עיוור נכה ,פטור קרן השתלמות ,מלגות

 

'
24/09/2019
08:30
רמת גן עתודות - מרכז ללימודי מקצועות השכר בישראל
יום עיון בנושא מס הכנסה ודיני עבודה - 5 שעות - 24/9/19

יום עיון בנושא מס הכנסה ודיני עבודה - 5 שעות - 24/9/19

לפרטים נוספים

9:00 -10:30      איך מחשבים פיצויי פיטורים, ומה השפעת "סעיף 14" על החישוב

■ פיצויי פיטורים לפי החוק- מהם?

■ מהו השכר הקובע לענין חישוב הפיצויים? איך מחשבים את הפיצויים?

■ מהו "סעיף 14" ומה משמעותו? על מי הוא חל, ואיך מפעילים אותו?

■ "סעיף 14" בצווי ההרחבה השונים ■ חישוב חלק המעסיק בפיצויים- במצבים שונים

10:30 -10:45 הפסקה וכיבוד

10:45 -11:15  ■ איך משחררים את הפיצויים לעובד שסיים עבודתו

■ "פיצויי פיטורים" לעומת "מענק פרישה"

11:15 -12:00 מהו טופס 161?

■ מתי ממלאים אותו ?■ למי מוסרים אותו? ■ מתי מותר לחשב את הפטור ומתי אסור?

12:00 -12:15 הפסקה וכיבוד

12:15 -13:45 ■ חובות המעסיק בסיום העסקה.

■ ועוד הרבה מידע שלא ידעתם על טופס 161

 

שם המרצים: 

איתן אגמון, מומחה לדיני עבודה, יועץ לארגונים רבים, בעבר נציג ציבור בביה"ד הארצי לעבודה

משה אגל- טל, חשב שכר בכיר ויועץ בתחום השכר הפרקטי

'
24/09/2019
09:00
תל אביב - יפו מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 25/9/19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 25/9/19

לפרטים נוספים

9:00 -10:30    ■ הצגת היקף החובה הפנסיונית ביחסי העבודה בישראל

    (לרבות: מכוח הסכמים קיבוציים; צווי הרחבה; חוזים אישיים ועוד).

סקירת עיקרי צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה (מיום 27 בספטמבר 2011)

   ומכלול השלכותיו ביחסי העבודה; הצגת הסדרים מטיבים ענפיים ומכלול השלכותיהם.

10:30 -10:45 הפסקה וכיבוד

10:45 -11:15  השתקפות הביטוח הפנסיוני ב-"משולש השכר" (ערכות קליטה; מערכות הנוכחות והשכר).

11:15 -12:00 סקירת מישורי אחריות מעסיק במישור הפנסיוני (אחריות מנהלית ואחריות אזרחית).

12:00 -12:15 הפסקה וכיבוד

12:15 -13:45

בחינת יחסי הגומלין בין הביטוח הפנסיוני לבין פיצויי הפיטורים לאור תחולה אפשרית של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים; יישומי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים.

דגשים מנקודת מבט מעסיק בעקבות יישום הרפורמות האחרונות בתחום הביטוח הפנסיוני (לרבות: הגדלת תגמולי עובד-מעסיק; דיווח אחיד וקרנות פנסיה ברירות מחדל).

 

 

שם המרצה: 

               מיקי בן דב-    מומחה במשפט עסקי ובדיני עבודה,

'
25/09/2019
09:00
לביא מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח לאומי - 5 שעות - 24/10/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח לאומי - 5 שעות - 24/10/19

לפרטים נוספים

9:00 -10:30     

פסיקה חדשה בנושאי שכר העובד

■ איסור עבודה במקום נוסף לעובד במשרה מלאה

■ חובת מתן הפסקות למי שאינו "עובד כפיים"- פס"ד חדש

■ מה דין הפסקות קצרות בעבודה- לתשלום או לא?

■ התנאים לתשלום שעות נוספות גלובליות; האם ההסדר כדאי?

■ יש חובת פנסיה לעובד חדש או ותיק שלאחר גיל הפרישה?

-10:45 הפסקה וכיבוד

10:45 -11:15  ■ קיזוז בין שעות נוספות ורגילות

■ מה דין שעות נוספות שבוצעו, ללא אישור המעסיק

■ השלכות החזרת לעובד לעבודה תוך ששה חדשים מסיום העבודה

■ שינויי חוק לגבי העדרויות בזמן טיפולי פריון ובמשך ההריון

■ חובת מתן העתקי מסמכים לעובד, במשך עבודתו ולאחר סיומה

11:15 -12:00 ביטוח לאומי

■ שינוי חקיקה 2019 ביטוח לאומי    ■ זקנה ומבחן ההכנסות

12:00 -12:15 הפסקה וכיבוד

12:15 -13:45 ■ נכות ומבחן הכנסות    ■ תאונות אישיות

■ יחסי עובד ומעביד (פס"ד וקירבה משפחתית)

 

 

שם המרצים: 

איתן אגמון, מומחה לדיני עבודה, יועץ לארגונים רבים, בעבר נציג ציבור בביה"ד הארצי לעבודה

בועז גבאי- מומחה ויועץ בענייני ביטוח לאומי, בעבר מרכז ביטוח וגביה בביטוח לאומי טבריה.

'
24/10/2019
09:00
תל אביב - יפו מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 24/10/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 24/10/19

לפרטים נוספים

08:00-09:00

התכנסות ורישום

 

09:00-0930

פתיחה ושינויי שכר

אברהם איצקוביץ – עוקץ ירושלים      

09:30-11:00

דיני עבודה

עו"ד שבי מיכאל- ליפא מאיר

11:00-11:30

הפסקה

 

11:30-13:00

דיני עבודה

עו"ד איילת רם  - ליפא מאיר

13:00-13:15

הפסקה

 

13:15-14:00

ביטוח לאומי

חיים חיטמן - ביטוח לאומי

14:00-1410

הפסקה

 

14:10-1530

ביטוח לאומי

חיים חיטמן - ביטוח לאומי

'
24/10/2019
09:00
ירושלים טסטמי בע''מ
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 28/10/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 28/10/19

לפרטים נוספים

09:00-0930

פתיחה ושינויי שכר

.

09:30-11:00

חידושים בקובץ אחיד

ירון הרן עוקץ פנסיה

11:00-11:30

הפסקה

 

11:30-13:00

זכויות פנסיוניות לעובד ומוצרי פנסיה 

ענת קלדרון - קפיטל

13:00-13:15

הפסקה

 

13:15-14:00

חוק עבודת נשים

רו"ח  דוד בן הרויה

14:00-1410

הפסקה

 

14:10-1530

זכויות לעובד

רו"ח  דוד בן הרויה

'
28/10/2019
08:00
תל אביב - יפו טסטמי בע''מ
יום עיון בנושא דיני עבודה ומס הכנסה - 5 שעות - 28/10/19

יום עיון בנושא דיני עבודה ומס הכנסה - 5 שעות - 28/10/19

לפרטים נוספים

9:00 -10:30      איך מחשבים פיצויי פיטורים, ומה השפעת "סעיף 14" על החישוב

■ פיצויי פיטורים לפי החוק- מהם?

■ מהו השכר הקובע לענין חישוב הפיצויים? איך מחשבים את הפיצויים?

■ מהו "סעיף 14" ומה משמעותו? על מי הוא חל, ואיך מפעילים אותו?

■ "סעיף 14" בצווי ההרחבה השונים ■ חישוב חלק המעסיק בפיצויים- במצבים שונים

10:30 -10:45 הפסקה וכיבוד

10:45 -11:15  ■ איך משחררים את הפיצויים לעובד שסיים עבודתו

■ "פיצויי פיטורים" לעומת "מענק פרישה"

11:15 -12:00 מהו טופס 161?

■ מתי ממלאים אותו ?■ למי מוסרים אותו? ■ מתי מותר לחשב את הפטור ומתי אסור?

12:00 -12:15 הפסקה וכיבוד

12:15 -13:45 ■ חובות המעסיק בסיום העסקה.

■ ועוד הרבה מידע שלא ידעתם על טופס 161

 

שם המרצים: 

איתן אגמון, מומחה לדיני עבודה, יועץ לארגונים רבים, בעבר נציג ציבור בביה"ד הארצי לעבודה

משה אגל- טל, חשב שכר בכיר ויועץ בתחום השכר הפרקטי

'
28/10/2019
09:00
לביא מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 29/10/19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 29/10/19

לפרטים נוספים

נושאי יום העיון:

9:00 -10:30 חוק נפגעי עבודה

■ סוגי המבוטחים בחוק נפגעי עבודה ותנאי הביטוח   ■ מה היא תאונת עבודה

■ מה היא מחלת מקצוע  ■ תאונות בדרך

10:30 -10:45 הפסקה וכיבוד

10:45 -11:15  ■ וועד עובדים   ■ רשלנות   ■ ירידה בשמיעה כפגיעה בעבודה

11:15 -12:00

זכויות נפגעי עבודה ובמימושן

■ גמלאות בעין  ■ גמלאות בכסף   ■ טפסים המשמשים לתביעת זכויות 

■ קביעת דרגת נכות לנפגע עבודה והתקנות, כולל הצגת ספר האחוזים והדגמת קביעת דרגת נכות

12:00 -12:15 הפסקה וכיבוד

12:15 -13:45

■ מימוש זכויות רפואיות, כולל דוגמאות של מקרים וכיצד לקרוא פרוטוקול ובאילו מקרים לערער

■ מועדי הגשה ושיהוי

שם המרצה:  גב' אביבה גולן- בעלת נסיון של 32 שנה כמנהלת מח' נפגעי עבודה

                                             בביטוח לאומי-סניף באר שבע

'
29/10/2019
09:00
סעד מכללת נתיב בע''מ - טבריה
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30/10/19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 30/10/19

לפרטים נוספים
'
30/10/2019
16:30
באר שבע המכללה למינהל - באר שבע
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 6/11/19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 6/11/19

לפרטים נוספים
'
06/11/2019
16:30
באר שבע המכללה למינהל - באר שבע
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 13/11/19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 13/11/19

לפרטים נוספים

פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות):

 

         דיני עבודה:

1.   הגדלת ימי חופשה

2.  קיצור שבוע עבודה

3.  שינוי בשעות נוספות ומשמרות כולל עבודת לילה

4.  תיקון 61-טיפולי פוריות

5.  קליטת עובד חדש לעבודה

 

שם המרצה: מיטל אפל

תואר המרצה:  רו"ח

 

לוח זמנים ליום העיון:

 

17:00-17:45- הגדלת ימי חופשה, תיקון 61 - טיפולי פוריות

17:45-17:55- הפסקה

17:55-18:40- קיצור שבוע עבודה, שינוי בשעות נוספות ומשמרות כולל עבודת לילה

18:40-18:50- הפסקה

18:50-19:35 - קליטת עובד חדש לעבודה

19:35-19:45- הפסקה

19:45-21:00 - עדכוני חקיקה והרחבה בנושאים נוספים בתחום, ככל שיתיר הזמן

'
13/11/2019
16:30
באר שבע המכללה למינהל - באר שבע
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 20/11/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 20/11/19

לפרטים נוספים

09:00-0930

פתיחה ושינויי שכר              

יזהר נצר  טסטמי

09:30-11:00

קובץ אחיד

ירון הרן

11:00-11:30

הפסקה

.

11:30-13:00

דיני עבודה

מיקי בן דב

13:00-13:15

הפסקה

 

13:15-14:00

דיני עבודה

 מיקי בן דב

14:00-1410

הפסקה

 

14:10-1530

פנסיית ברירת מחדל

נדב טסלר

'
20/11/2019
09:00
תל אביב - יפו טסטמי בע''מ
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 21/11/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 21/11/19

לפרטים נוספים

 

9:30-11:00  דיני עבודה- החוק הגברת האכיפה בדיני עבודה, הדגשים והיערכות לביקורת.

11:00-11:15 הפסקה

11:15-12:45 דיני עבודה- עדכוני חקיקה ופסיקה לשנת 2019,. ניכויים מהשכר, כללים ותנאים, הליך הפיטורין , המותר והאסור.

12:45-13:15 הפסקה

13:15-14:00 דיני עבודה- ההתאמות הנדרשות בחישוב החופשה השנתית.

14:00-14:15 הפסקה

14:15-16:00 ביטוח לאומי- עדכוני פסיקה וחקיקה, תקרות וסכומים לשנת 2019, תביעת מילואים ההבדלים בין שמירת הריון לדמי לידה וחישוביה,.

16:00-16:15 סיכום יום העיון

'
21/11/2019
09:30
נתניה מכללת אורט הרמלין - נתניה
יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 25/11/19

יום עיון בנושא דיני עבודה וביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 25/11/19

לפרטים נוספים

09:00-0930

פתיחה ושינויי שכר

יזהר נצר - טסטמי

09:30-11:00

כלים פרקטיים בחישובי שכר

חגי גרינברג

11:00-11:30

הפסקה

.

11:30-13:00

דיני עבודה

עו"ד שבתאי (שבי) מיכאלי משרד ליפא מאיר

13:00-13:15

הפסקה

 

13:15-14:00

דיני עבודה

עו"ד איילת רם   משרד ליפא מאיר

14:00-1410

הפסקה

 

14:10-1530

בודק שכר

רו"ח אריאל פטל

'
25/11/2019
09:00
תל אביב - יפו טסטמי בע''מ
יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 25/11/19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי - 5 שעות - 25/11/19

לפרטים נוספים

 

17:15 -18:15 – חידושים בחקיקה בביטוח לאומי

18:15- 18:45 - תגמולים למשרתים במילואים

18:45- 19:00 – הפסקה

19:00- 20:30 – המשך תגמול למשרתים במילואים + ביטוח בריאות ממלכתי

20:30–20:45 – הפסקה

20:45- 21:30 – מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה החיונית למשק המדינה חוק הבטחת הכנסה

'
25/11/2019
17:00
אשדוד מכללת כיוון
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 27/11/19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 27/11/19

לפרטים נוספים
'
27/11/2019
17:00
נתיבות המכללה לחשבונאות וכספים נתיבות
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 4/12/19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 4/12/19

לפרטים נוספים
'
04/12/2019
17:00
נתיבות המכללה לחשבונאות וכספים נתיבות
יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 9/12/19

יום עיון בנושא דיני עבודה - 5 שעות - 9/12/19

לפרטים נוספים

 

18:00-17:15–  זכויות של אבא בעת לידה  

18:00- 18:45 –  הודעת פיטורים במייל הכלל אירגוני    

18:45- 19:00 – הפסקה

19:00- 20:30 – סקירה עדכוני חקיקה 2018

20:30–20:45 – הפסקה

20:45- 21:30–  קיזוז שעות נוספות מול שעות רגילות ושעות חוסר

'
09/12/2019
17:00
אשדוד מכללת כיוון
יום עיון בנושא ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 11/12/19

יום עיון בנושא ביטוח לאומי וביטוח פנסיוני - 5 שעות - 11/12/19

לפרטים נוספים

17:00-18:30  סקירת שינויי חקיקה, הגשת תביעות לביטוח לאומי

 

18:30- 18:45 הפסקה

 

18:45-20:15 תיאום דמי ביטוח, קצבת זקנה

 

20:15-20:30 הפסקה

 

20:30-21:15 פנסיה וביטוחי מנהלים

 

 

'
11/12/2019
17:00
נתיבות המכללה לחשבונאות וכספים נתיבות
יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 16/12/19

יום עיון בנושא מס הכנסה - 5 שעות - 16/12/19

לפרטים נוספים

17:15 -18:00–   ניכויי בגין עבודה במשמרות 2+3

18:00- 18:45 –  ניכויי בגין יישובים  

18:45- 19:00 – הפסקה

19:00- 20:30 –מענק מס הכנסה שלילי

20:30–20:45 – הפסקה

20:45- 21:30–   חידושים בחקיקה      

'
16/12/2019
17:00
אשדוד מכללת כיוון
יום עיון בנושא דיני עבודה, ביטוח לאומי , מס הכנסה, ביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 17/12/19

יום עיון בנושא דיני עבודה, ביטוח לאומי , מס הכנסה, ביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 17/12/19

לפרטים נוספים

8:30-9:00 – התכנסות והרשמה

 

9:00-11:00 – דיני עבודה – מרצה: מיקי בן דוב.

הערכות לסוף שנה, עדכוני חקיקה ופסיקה.

 

11:00-11:20 – הפסקה

 

11:20-13:15  - דיני עבודה + מס הכנסה - מרצה: רו"ח בן הרויה דוד.

דיני עבודה + מס הכנסה, הערכות לסוף השנה, עדכוני חקיקה ופסיקה

 

13:15-13:45 – הפסקת צהריים

 

13:45-15:30 – ביטוח לאומי – מרצה: רו"ח בן הרויה דוד.

עידכוני חקיקה ופסיקה, הערכות לתום שנת המס.

'
17/12/2019
08:30
מודיעין-מכבים-רעות מכללת די.בי.איי בע''מ
יום עיון בנושא מס הכנסה, דיני עבודה ופנסיה - 7.5 שעות - 18/12/19

יום עיון בנושא מס הכנסה, דיני עבודה ופנסיה - 7.5 שעות - 18/12/19

לפרטים נוספים

09:00-0930

פתיחה ושינויי שכר

יזהר נצר - טסטמי

09:30-11:00

טופס 161 +101

חגי גרינברג- עוקץ צפון

11:00-11:30

הפסקה

 

11:30-13:00

הערכות לסוף שנה - פנסיה

ציפי אבירם - מנורה

13:00-13:15

הפסקה

 

13:15-14:00

דיני עבודה

עו"ד יוסי  חכם

14:00-1410

הפסקה

 

14:10-1530

דיני עבודה

עו"ד יוסי  חכם

'
18/12/2019
09:00
תל אביב - יפו טסטמי בע''מ
יום עיון בנושא מיסים וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 19/12/19

יום עיון בנושא מיסים וביטוח לאומי - 7.5 שעות - 19/12/19

לפרטים נוספים

 

9:30-11:00  מס הכנסה- עדכוני חקיקה וסכומים, תקרות וסכומים לשנת 2019, עדכוני פסיקה בתחום      המיסים.

11:00-11:15 הפסקה

11:15-12:45 מס הכנסה וביטוח פנסיוני- הפקדות לקרן השתלמות וקופות גמל וחסכון במס.

12:45-13:15 הפסקה

13:15-14:00 מס הכנסה וביטוח פנסיוני- מיסוי פנסיה ומענקי פרישה כולל פריסה ותיקון.

14:00-14:15 הפסקה

14:15-16:00 ביטוח לאומי- תאונת עבודה – דגשים ותנאים להכרה בתאונת עבודה לרבות פסיקה.

16:00-16:15 סיכום יום העיון

'
19/12/2019
09:30
נתניה מכללת אורט הרמלין - נתניה
יום עיון בנושא דיני עבודה, ביטוח לאומי , מס הכנסה, ביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 22/12/19

יום עיון בנושא דיני עבודה, ביטוח לאומי , מס הכנסה, ביטוח פנסיוני - 7.5 שעות - 22/12/19

לפרטים נוספים

8:30-9:00 – התכנסות והרשמה

 

9:00-11:00 – דיני עבודה – מרצה: מיקי בן דוב.

הערכות לסוף שנה, עדכוני חקיקה ופסיקה.

 

11:00-11:20 – הפסקה

 

11:20-13:15  - דיני עבודה + מס הכנסה - מרצה: רו"ח בן הרויה דוד.

דיני עבודה + מס הכנסה, הערכות לסוף השנה, עדכוני חקיקה ופסיקה

 

13:15-13:45 – הפסקת צהריים

 

13:45-15:30 – ביטוח לאומי – מרצה: רו"ח בן הרויה דוד.

עידכוני חקיקה ופסיקה, הערכות לתום שנת המס.

'
22/12/2019
08:30
תל אביב - יפו מכללת די.בי.איי בע''מ